Bæreevne på skogsbilveier - KLADD

Eldre skogsbilveier er ofte bygd opp av stedegne masser. Klimaet har blitt mildere, våtere og mer intenst, samt at tømmertransporten skjer over kortere tid og med et større volum. Veldig mange veier kan ikke trafikkeres store deler av året og er veldig sårbar for skader ved værendringer under tømmertransport, med høye reparasjonskostnader som konsekvens. Gjennom prosjektet Bæreevne på skogsbilveier har vi sett på sammenhengene klima/vær, løsmassetyper/ veioppbygging og tømmervolum.    

Les mer »

Skogkurs satser på framtidens skogbruk

Les mer »

Webinar- Rekruttering i skogbruket

Les mer »


Ved og strøm - ny podkast

Les mer »

Mange utmarkskurs i 2022!

Les mer »

Kurs

Kurs

Vis alle kurs

Butikk

Butikk

Ettersøk - av skadet hjortevilt

Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook