• Ledelse
 • Prosjektavdeling
 • Administrasjonsavdeling
 • Instruktører
 • Til toppen
 • Ansatte

  Ledelsen

 • Jon Eivind Vollen

  Informasjons- og utviklingssjef

  Jon Eivind Vollen

 • 952 82 271
 • jev@skogkurs.no
 • Administrasjons- og økonomisjef

  Torunn Riise

 • 481 02 776
 • tr@skogkurs.no
 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

 • 905 05 874
 • bhb@skogkurs.no
 • Administrerende direktør/CEO

  John Are Lindstad

 • 913 57 057
 • jal@skogkurs.no
 • Prosjektavdelingen

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  Norsk PEFC Skogstandard

  MiS med NiN

 • 971 65 634
 • ala@skogkurs.no
 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka

  Vilt og utmarksnæring

 • 950 87 195
 • db@skogkurs.no
 • Prosjektleder

  Bernt Bjørnstad

  Skogskjøtsel

 • 476 08 568
 • bb@skogkurs.no
 • Martin Bråthen

  Prosjektleder

  Martin Bråthen

  Driftsteknikk og infrastruktur

 • 976 11 916
 • mb@skogkurs.no
 • Prosjektleder

  Kjetil Finsrud

  Webbaserte tjenester

 • 901 30 082
 • kf@skogkurs.no
 • Jan Fromskog

  Prosjektleder

  Jan Fromskog

  GIS, Skogbruksplanlegging

 • 94865887
 • jf@skogkurs.no
 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

 • 992 87 002
 • mf@skogkurs.no
 • Prosjektleder, ph.d.

  Endre H. Hansen

  I permisjon. 

 • 954 43 705
 • eh@skogkurs.no
 • Even Hoffart

  Prosjektleder

  Even Hoffart

   Driftsteknikk, infrastruktur

 • 918 52 272
 • even@skogkurs.no
 • Senior prosjektleder

  Øyvind Juliussen

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

 • 400 21 266
 • oj@skogkurs.no
 • Torfinn Kringlebotn

  Senior prosjektleder

  Torfinn Kringlebotn

  Rekruttering, skogbehandling og offentlig forvaltning

 • 909 83 308
 • tk@skogkurs.no
 • Senior prosjektleder

  Steinar Lyshaug

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

 • 996 37 311
 • sl@skogkurs.no
 • Prosjektleder

  Helene Bakke Oudenstad

  Lære med skogen

 • 473 57 342
 • ho@skogkurs.no
 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

 • 913 07 576
 • ber@skogkurs.no
 • Prosjektleder

  Nina Ree-Lindstad

  Nettkurs, Videoproduksjon, Internasjonalt arbeid

 • 997 18 171
 • nrl@skogkurs.no
 • Jenny

  Kommunikasjonsrådgiver

  Jenny Torke

 • 482 47 881
 • jt@skogkurs.no
 • Administrasjons- og økonomiavdelingen

 • Regnskapsmedarbeider

  Tone Dahl

  Ekspedisjon, kurs, regnskap, lønn

 • 995 11 984
 • td@skogkurs.no
 • Magnus

  Vaktmester

  Magnus Huse

 • 934 20 636
 • magnus@skogkurs.no
 • IKT-konsulent

  Øystein Syversen

  Drift og utvikling

 • 411 01 114
 • os@skogkurs.no
 • Instruktører

  Agder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Jannicke Modell Røhmen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Skogbruksplan (etter avtale)
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Kulturlandskapet


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt
   

  GPS-jakt

 • 993 17 145
 • jannicke.modell.rohmen@gmail.com
  Skjeggedal Sørgård, Skjeggedal 806,
  4834 RISDAL
 • Kursleder: Feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Agder og Telemark.
  Nettside: www.skjeggedalvilt.com


 • Aktivt Skogbruk

  Kjell Arne Rosseland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Integrert plantevern i skog
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (etter avtale)

 • 918 35 575
 • karnross@online.no
  Åmland 23,
  4735 EVJE

 • Aktivt Skogbruk

  Trond Saga

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Bruk av skogbruksplan

 • 991 56 023
 • trondsaga@gmail.com
  Sagaveien,
  4985 VEGÅRSHEI

 • Innlandet

 • Aktivt Skogbruk

  Stein Ivan Elvelund

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag

  Hogst

  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

  Foryngelse

  Ungskogpleie

  Tynning

  Integrert plantevern i skog

 • 950 22 475
 • ivan@elvelundskogpleie.no
  Strandvegen 257, 2380 BRUMUNDAL

 • Aktivt Skogbruk

  Hans Fjerdrumsmoen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Vedproduksjon
  Kulturlandskapet

 • 951 02 409
 • hfjerdru@bbnett.no
  Grønlandsvegen 218, 2651 ØSTRE GAUSDAL

 • Aktivt Skogbruk

  Mikael Fønhus

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan

 • 992 87 002
 • mikael@fonhus.net
  Valdresvegen 47,
  2900 FAGERNES

 • Aktivt Skogbruk

  Arnt Høstmælingen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Juletreproduksjon

 • 900 65 118
 • arnthostmaelingen@hotmail.com
  Høstmælingsvegen 41,
  2611 LILLEHAMMER

 • Aktivt Skogbruk

  Tore Jevnaker

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Norsk PEFC Skogstandard
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond

 • 957 86 902
 • torejevn@online.no
  Unsetveien 504, 2484 RENDALEN

 • Aktivt Skogbruk

  Yngve Lommerud

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

 • 969 04 880 / 476 55 698
 • y.lommerud@yahoo.no
  Millomvegen 97, 2266 Arneberg

 • Aktivt Skogbruk

  Per Thore Midtskogen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med landbrukstraktor med kran og tømmerhenger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Kulturlandskapet

 • 909 79 304
 • permid@innlandetfylke.no
  Tuvengmoen gård, 2500 TYNSET

 • Ole Bertil

  Maskininstruktør

  Ole Bertil Reistad

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  RECO - Effektiv kjøring med skogsmaskin

 • 481 35 051
 • ole.reistad@online.no
 • Ole Bertil gjennomfører kurs over hele landet.


 • Aktivt Skogbruk

  Bjørnar Sørbøen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogstteknikk
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

 • 977 08 990
 • bsorboen@gmail.com
  Leirskogvegen 742,
  2930 BAGN

 • Møre og Romsdal

 • Aktivt Skogbruk

  Jostein Dalen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Kulturlandskapet

  Integrert plantevern i skog

 • 971 29 785
 • jostein@123skog.no
  Nedre Overå 28,
  6212 LIABYGDA

 • Nordland

 • Aktivt Skogbruk

  Ole-Bendik Bendigtsen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Kulturlandskapet

 • 468 91 542
 • olebendikbendigtsen@gmail.com
  Rusånes,
  8255 RØKLAND

 • Ben Roger Dyrhaug

  Maskininstruktør

  Ben Roger Dyrhaug

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Dokumentert sikkerhetsopplæring skogsmaskin

 • 458 93 028
 • benrd@skogkurs.no
  Kråkeveien 12, 8665 Mosjøen

 • Aktivt Skogbruk

  Stian Valrygg

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Skogsdrift med landbrukstr. ( etter avt)
  Skogsdrift med slepebane (etter avt.)
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Kulturlandskapet

 • 926 14 670
 • valryg@online.no
  Skolevegen 26,
  8680 TROFORS

 • Rogaland

 • Aktivt Skogbruk

  Per Helle

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Skogfond
  Fagdag: Gullgruve på rot
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Skogsdrift med slepebane
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Juletreproduksjon
  Biovarme
  Kulturlandskapet

 • 994 17 633
 • per@tveit.vgs.no
  Postboks 32,
  Hinderåvåg,
  5562 NEDSTRAND
 • Per gjennomfører kurs både i Rogaland og sør i Sunnhordland


 • Aktivt Skogbruk

  Eivind Lien

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

 • 971 51 416
 • eivl2@online.no
  Hiksdalsvegen 38,
  5580 ØLEN
 • Eiving gjennomfører kurs både i Rogaland og sør i Sunnhordland.


 • Aktivt Skogbruk

  Tårn Sigve Schmidt

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Skogsdrift med slepebane
  Taubaner - tungt utstyr
  Skogsdrift med landbrukstraktor etter avt.
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger etter avt.

 • 916 24 802
 • t.sigve@hesbynett.no
  Svabergsveien 80,
  4137 Årdal i Ryfylke

 • Feltkontroll hjorteviltkjøtt

  Arve Aarhus

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Feltkontroll hjorteviltkjøtt

 • 477 50 258
 • aaarh@online.no
  Kvilldalsvn. 664,
  4237 Suldalsosen
 • Kursleder: Feltkontroll av  hjorteviltkjøtt i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland


 • Troms og Finnmark

 • Aktivt Skogbruk

  Jens Inge Nordmo

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen

 • 959 04 904
 • jin-nord@online.no
  Nordmoen,
  9336 RUNDHAUG

 • Trøndelag

 • Aktivt Skogbruk

  Vidar Flem

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon

 • 995 84 096
 • vidingst@gmail.com
  Uglavegen 41 B,
  7071 TRONDHEIM

 • Aktivt Skogbruk

  Cato Haarberg

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

 • 971 88 025
 • catohaarberg@hotmail.com
  Skaudalsveien 742,
  7100 Rissa

 • Aktivt Skogbruk

  Ingebrigt Landsem

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Kulturlandskapet

 • 902 31 679
 • ingebr-l@online.no
  Landsemnvegen 8,
  6657 RINDAL
 • Ingebrigt gjennomfører kurs både i Trøndelag og Møre og Romsdal


 • Aktivt Skogbruk

  Morten Lien

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

 • 415 77 017
 • mortenlienmosand@gmail.com
  Rørosvegen 299,
  7290 Støren.

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Bjørn Arve Øvereng

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med slepebane
  Taubaner - tungt utstyr
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Biovarme
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

  Integrert plantevern i skog


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

 • 950 97 408
 • bao@skogkurs.no
  Overhallsveien 1335,
  7860 SKAGE I NAMDALEN
 • Kursleder: Feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Søndre Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal


 • Vestfold og Telemark

 • Aktivt Skogbruk

  Tarjei Gjelstad

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Resurser og forvaltning
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Skogsdrift med slepebane
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Biovarme
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)
  Lære med skogen - valgfag skogbruk
  Biovarme
  Kulturlandskapet

 • 952 41 315
 • tarjei@morgedal.com
  Omlidvegen 30,
  3848 MORGEDAL

 • Aktivt Skogbruk

  Henrik Kjeldsen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring om skogbruk
  Skogfond
  Norsk PEFC Skogstandard
  Ungskogpleie (etter avtale)
  Tynning
  Stell og vedlikehold av motorsag (etter avtale)
  Hogst (etter avtale)
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer

 • 900 22 292
 • jd6920@online.no
  Hollaveien 64,
  3830 ULEFOSS

 • Aktivt Skogbruk

  Peder Aarø

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Juletreproduksjon
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

 • 907 61 576
 • peder@skagerak-trepleie.no
  Vadfossveien 15,
  3772 KRAGERØ
 • nettside: skagerak-trepleie.no
   


 • Vestland

 • Aktivt Skogbruk

  Arnt Laukeland

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med landbrukstraktor med tømmerkran og henger
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon
  Biovarme
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)

 • 991 63 200
 • arnt.laukeland@outlook.com
  Farsundhaugen 2,
  6819 FØRDE

 • Aktivt Skogbruk

  Rolf Erling Loe

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Norsk PEFC Skogstandard
  Fagdag: Gullgruve på rot
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

  Integrert plantevern i skog

 • 976 15 835
 • rolf.loe@online.no
  Myraplassen 8,
  5710 SKULESTADMO

 • Aktivt Skogbruk

  Audun Lund Eik

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Foryngelse
  Ungskogpleie

 • 415 46 735
 • audun.leik@gmail.com
  Tysnesvegen 72,
  5680 TYSNES

 • Viken

 • Aktivt Skogbruk mm

  Hans Ole Arnesen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Bruk av skogbruksplan
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Juletreproduksjon
  Integrert plantevern
  Norsk PEFC Skogstandard
  GPS-jakt

  Integrert plantevern i skog

 • 906 35 393
 • hoarnesen@outlook.com
  Bjørndalen 130, 1708 SARPSBORG

 • Aktivt Skogbruk

  Åsmund Grønning

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Bruk av skogbruksplan
  Skogfond
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Lære med skogen valgfag

 • 971 37 181
 • ag-gire@girekraft.no
  Girevegen 67,
  3540 NESBYEN

 • Aktivt Skogbruk

  Sjur Jacobsen - midlertidig inaktiv

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning

 • 913 37 580
 • asjur1@online.no
  Økrigata 8, 1340 Skui

 • Aktivt Skogbruk

  Håvard Midtskogen

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Lauvskog
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen
  Kulturlandskapet
  Vedproduksjon
  Biovarme

 • 950 40 438
 • haavard@skogselskapet.no
  Frogneralleen 30,
  2016 Frogner

 • Maskininstruktør

  Kjetil Røste

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Virkesverdi
  RECO

 • 91 91 53 53
 • kjetilr@skogkurs.no
  Tyttebærveien 3B, 3525 Hallingby

 • Aktivt Skogbruk

  Dag Utklev

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Innføring i skogbruk
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Hogstteknikk med ergonomi og arbeidsmiljø
  Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj
  Skogsdrift med slepebane
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Vedproduksjon

 • 908 68 790
 • dut@viken.skog.no
  Straumsvegen 16, 3629 NORE

 • Aktivt Skogbruk

  Kåre Ødemark

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Virkesutnytting
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Flerbrukshensyn i skogbehandlingen

 • 905 15 374
 • kare.odemark@gmail.com
  Husengaveien 28, 1816 SKIPTVET

 • Del på sosiale medier: