fagdag

Fagdag for funksjonærene

Skogkurs har på oppdrag for Kystskogbruket laget fagdagen «Gullgruve på Rot» beregnet på skogeiere uten mye kunnskap om skogbruk. Fokus er på hvor mye skogeierne kan tjene på riktig behandling av skogen sin. I år arrangerer Skogkurs gratis fagdag for skogfunksjonærer i et utvalg fylker for å bidra til at de tar initiativ til å arrangere lokale fagdager i sine distrikter.

Så langt er Fagdagen demonstrert tre ganger. Først en gang i Rogaland og to ganger i Møre og Romsdal, en på Sunnmøre og en på Nordmøre. 12. juni blir det fagdag på Bardufoss i Troms.

fagdag 2
Fra innedelen av fagdagen i Stranda. God deltakelse fra kommunale tjenestemenn og skogeierlag. Instruktør Jostein Dalen.

Fagdagen foregår både innendørs og ute i skogen. Det er de tre viktigste stadier i skogen man tar for seg; plantingen, rydding i ungskog og riktig tidspunkt for hogst. I alle disse fasene fokuseres det på hvor mye skogeierne taper på å unnlate å gjøre dette riktig. Alt demonstreres ved hjelp plansjer som viser potensiell produksjon, skogfondskalkulatoren tas i bruk for å vise konkrete eksempler på hvor mye man kan tjene, og flere andre hjelpemidler. Alt gjennomgås først inne og demonstreres så ute i skogen. Eksempelvis viser vi hvordan vi vet om skogen er hogstmoden, og hvordan nettoinntekten kan tredobles på en typisk god vestlandsmark ved å vente med hogsten til skogen faktisk er moden for hogst. Skogen står og vokser lenge, og det er viktig å gjøre ting riktig ved noen få sentrale tidspunkt i skogens levetid.

Skogens rolle i kampen for å redusere klimaendringene er også berørt. Hvor mye dette utgjør er for en stor del ikke kjent for den vanlige skogeier. Faktisk binder skogen i Norge hvert år karbon tilsvarende omtrent halvparten av landets totale utslipp av klimagasser.


Utedelen i Stranda. Fra den delen av fagdagen som omhandler foryngelse og ungskog.

Med disse demonstrasjonene vil vi vise at skogen har stor verdi hvis den blir behandlet riktig. Tilbakemeldingene fra deltakerne på de fagdagene som har vært arrangert for skogeiere har vært svært gode, så vi håper at funksjonærene bidrar til at det blir arrangert flere fagdager i sine distrikter. Det finnes Aktivt Skogbruk-instruktører langs hele kysten som gjennomfører fagdagene.

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 30.01.2021

  Region: Utsatt pga Korona

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 400,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 03.02.2021

  Region: Valdres

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 05.02.2021

  Region: Valdres

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 11.02.2021

  Region: Sandane

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook