fagdag

Fagdag for funksjonærene

Skogkurs har på oppdrag for Kystskogbruket laget fagdagen «Gullgruve på Rot» beregnet på skogeiere uten mye kunnskap om skogbruk. Fokus er på hvor mye skogeierne kan tjene på riktig behandling av skogen sin. I år arrangerer Skogkurs gratis fagdag for skogfunksjonærer i et utvalg fylker for å bidra til at de tar initiativ til å arrangere lokale fagdager i sine distrikter.

Så langt er Fagdagen demonstrert tre ganger. Først en gang i Rogaland og to ganger i Møre og Romsdal, en på Sunnmøre og en på Nordmøre. 12. juni blir det fagdag på Bardufoss i Troms.

fagdag 2
Fra innedelen av fagdagen i Stranda. God deltakelse fra kommunale tjenestemenn og skogeierlag. Instruktør Jostein Dalen.

Fagdagen foregår både innendørs og ute i skogen. Det er de tre viktigste stadier i skogen man tar for seg; plantingen, rydding i ungskog og riktig tidspunkt for hogst. I alle disse fasene fokuseres det på hvor mye skogeierne taper på å unnlate å gjøre dette riktig. Alt demonstreres ved hjelp plansjer som viser potensiell produksjon, skogfondskalkulatoren tas i bruk for å vise konkrete eksempler på hvor mye man kan tjene, og flere andre hjelpemidler. Alt gjennomgås først inne og demonstreres så ute i skogen. Eksempelvis viser vi hvordan vi vet om skogen er hogstmoden, og hvordan nettoinntekten kan tredobles på en typisk god vestlandsmark ved å vente med hogsten til skogen faktisk er moden for hogst. Skogen står og vokser lenge, og det er viktig å gjøre ting riktig ved noen få sentrale tidspunkt i skogens levetid.

Skogens rolle i kampen for å redusere klimaendringene er også berørt. Hvor mye dette utgjør er for en stor del ikke kjent for den vanlige skogeier. Faktisk binder skogen i Norge hvert år karbon tilsvarende omtrent halvparten av landets totale utslipp av klimagasser.


Utedelen i Stranda. Fra den delen av fagdagen som omhandler foryngelse og ungskog.

Med disse demonstrasjonene vil vi vise at skogen har stor verdi hvis den blir behandlet riktig. Tilbakemeldingene fra deltakerne på de fagdagene som har vært arrangert for skogeiere har vært svært gode, så vi håper at funksjonærene bidrar til at det blir arrangert flere fagdager i sine distrikter. Det finnes Aktivt Skogbruk-instruktører langs hele kysten som gjennomfører fagdagene.

 

Kontakt

 • Prosjektleder

  Bjørn Einar Rakstang

  Skogeieropplæring, Internasjonalt arbeid

  913 07 576

  ber@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 13.07.2020

  Kommune: Nome

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie med motorryddesag – 7,5 timer

  Dato: 15.07.2020

  Region: Land

  Varighet: 7.5 timer

 • 1 260,-
 • Påmelding og informasjon
 • Sikker bruk og vedlikehold av motorsag

  Dato: 25.07.2020

  Kommune: Vestre Slidre

  Varighet: 6.5 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Jaktledelse

  Dato: 31.07.2020

  Kommune: Ås

  Varighet: 10 timer

 • 1 800,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Felling

  Dokumentert sikkerhetsopplæring

  1. januar 2002 trådte bestemmelsene om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring i kraft for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook