Skogsjobb i grenseland

Skogkurs har sammen med Skogsstyrelsen i Sverige tatt initiativ til etablering av Interreg prosjektet Skogsjobb i grenseland. Prosjektet skal gå over 2 år og har et samlet budsjett på om lag 9 millioner kroner. Prosjektet kjøres i Norge i samarbeid med VelgSkog, Maskinentreprenørenes forbund (MEF – skog), Kvinner i Skogbruket, Skogselskapet i Hedmark, Solør videregående skole - Sønsterud, Lena-Valle videregående skole og Fylkesmannen i Innlandet.

Prosjektet Skogsjobb i grenseland ønsker å skape forutsetninger for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ansette kompetent personell. Prosjektet vil hjelpe flere til å søke skogbruksutdanning og til at flere søker jobb i skogsektoren. Vi satser på økt samarbeid, kapasitetsbygging og nettverk for på lang sikt å øke sysselsettingen og forbedre arbeidsmiljøet i skogbruksnæringen i grenseområdet i Indre Skandinavia.

Prosjektet fokuserer på rekruttering, livslang læring og HMS i praksis, og bidrar dermed til økt tilgang til arbeidskraft med relevante ferdigheter til å jobbe i skogbruk små og mellomstore bedrifter i grenseområdet. Stabil tilgang på kompetanse, livslang læring og erfaringsutveksling mellom utdanningsinstitusjoner og skogbruksnæringen er forutsetninger for bærekraftig utvikling, regional vekst og en voksende bioøkonomi. Grenseregionen kjennetegnes av aktivt skogbruk som trenger faglært arbeidskraft.
 


Mer om prosjektet

 

 

Kontakt

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 18.08.2020

  Kommune: Surnadal

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Dato: 19.08.2020

  Region: Kurset er fulltegnet

  Varighet: 7.5 timer

 • 2 100,-
 • Påmelding og informasjon
 • Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører - Nettkurs

  Dato: 19.08.2020

  Region: Hele landet

  Varighet: 10 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Hogst med motorsag - 15 timer

  Dato: 21.08.2020

  Kommune: Rakkestad

  Varighet: 15 timer

 • 2 340,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog.  Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven som er oppdatert i august 2020.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook