Gratis nettkurs for entreprenører og maskinførere

Med betydelig støtte fra Kompetanse Norge setter Skogkurs opp 36 nettkurs for entreprenører og skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august - mange før ferien.

Kursene fordeler seg på følgende kursserier:

Kursene gjennomføres i hovedsak som nettforelesninger, diskusjoner, video mm. Et stort antall fagpersoner fra Skogkurs og andre aktører i næringen er involvert.


Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

Her er det 4 kurs: ett er gjennomført, to kurs går i juni og ett settes opp i august. Kursene går over 10 bolker på tre timer.

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater - DAGTID - 9. - 25. juni - Avholdt

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater - KVELDSTID - 9. - 25. juni - Avholdt

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater - KVELDSTID - 11 - 26. august - Fulltegnet!


Bygging av skogsbilvei

Dette er et nettkurs for entreprenører som bygger, ombygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset går over 4 dager á 2,5 timer. Totalt 10 timer.

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører 17. - 22.juni - Avholdt

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører 24. - 29.juni - Avlyst

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører 01. - 06.juli - Fulltegnet

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører 05. - 10.august

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører 12. - 17.august

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører 19. - 24.august

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører 26. - 31.august


Sju 3-timers kurs for skogsentreprenører og ansatte

Hvert kurs er et selvstendig kurs med egen påmelding. Kursene er satt opp for gjennomføring på dagtid eller kveldstid.

Kursalternativer - klikk for mer informasjon om temaene, datoer og påmelding:

Digitale hjelpemidler

Enkel innføring i QGis

Sporløs kjøring

Norsk PEFC Skogstandard forelesning

Norsk PEFC Skogstandard – nettkurs individuelt*

Kostnadskalkulasjon av skogsdrift I

Kostnadskalkulasjon av skogsdrift II**
 

* Nettkurset i Norsk PEFC Skogstandard gjennomføres individuelt. Det avsluttes med en oppgave som må godkjennes før kursbevis blir skrevet ut. Kurset tilsvarer et 7,5 timers ordinært kurs, og er dokumentasjonskravet på kompetanse som oppdragsgiverne stiller.

** Kurset forutsetter at man har gjennomgått Kostnadskalkulasjon av skogsdrift I først.


Kompetanse Norge - gjennom Bransjeprogram for anleggsbransjen - støtter disse kursene økonomisk med i alt 1,8 millioner kroner slik at de gjennomføres uten kostnader for deltakerne.

 

 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Mikael Fønhus

  Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

  992 87 002

  mf@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Skogplanting – praktisk kurs om planting av skog

  Dato: 17.06.2021

  Kommune: Saltdal

  Varighet: 4 timer

 • 940,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.06.2021

  Kommune: Steinkjer

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 28.06.2021

  Kommune: Alta

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Ungskogpleie

  Dato: 29.06.2021

  Kommune: Ringerike

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook