Nye stillinger ved Skogkurs: Nettpedagog og Prosjektleder - framtidsrettet skogbruk

Skogkurs trenger økt kompetanse og kapasitet på flere felt – og søker derfor etter en Nettpedagog og en Prosjektleder for framtidsrettet skogbruk.


Nettpedagog


Vi søker deg som er engasjert og erfaren innen utvikling av nettbaserte læringsressurser og prosjektledelse. - Du ønsker å inspirere og veilede våre fagpersoner, slik at vi sammen kan gi kursdeltakere og brukere av våre tjenester optimalt læringsutbytte!  

Denne stillingen er i hovedsak todelt:

 • Lede og delta i prosjekter for utvikling av nettkurs 
 • Inspirere, motivere og følge opp prosjektledere under utvikling av læremidler og kurs 
   

Se fullstendig stillingsutlysning på Finn.no
 


Prosjektleder – framtidsrettet skogbruk


Er du vår nye fagansvarlig innen bærekraftig skogforvaltning, der sertifisering og framtidsrettet skogskjøtsel står sentralt? Skogkurs jobber hver dag for å løfte skogkompetansen i Norge blant alle målgrupper i skogbruket, og ønsker deg med på laget!

Vi søker deg som har spisskompetanse innen de nevnte fagområdene, samtidig som du har tverrfaglig forståelse. Du trives med formidling, og har et solid faglig og organisatorisk nettverk.
 

Se fullstendig stillingsutlysning på Finn.no
 


 

 

Kontakt

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook