Veiplanleggersamling 2021 - sammendrag

Tradisjonen tro, avholdes en egen samling for veiplanleggere dagen før Fagsamling vei. Samlingen har til formål å samle landets godkjente veiplanleggere for å sikre nettverk, informasjonsutveksling og ikke minst gi faglig påfyll. 

Temaene for årets samling var bæreevne; komprimering og målinger, byggherreforskriften, hvordan planlegge en vei med hensyn til driftsutfordringer, hvordan lettvint undersøke et veiprosjekts potensielle lønnsomhet og en alternativ måte å organisere veiplanleggerne. 


Presentasjoner fra samlingen


Takk til foredragsholderne for gode presentasjoner.

Utklipp fra Nils Amund Krog sin presentasjon om sporløs basvei som tar for seg driftsutfordringer og hvordan en vei kan ved helhetlig planlegging gjøre logistikken enklere.  

Kontakt

 • Even Hoffart

 • Prosjektleder

  Even Hoffart

   Driftsteknikk, infrastruktur

  918 52 272

  even@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook