Bæreevne på skogsbilveier - KLADD

Eldre skogsbilveier er ofte bygd opp av stedegne masser. Klimaet har blitt mildere, våtere og mer intenst, samt at tømmertransporten skjer over kortere tid og med et større volum. Veldig mange veier kan ikke trafikkeres store deler av året og er veldig sårbar for skader ved værendringer under tømmertransport, med høye reparasjonskostnader som konsekvens. Gjennom prosjektet Bæreevne på skogsbilveier har vi sett på sammenhengene klima/vær, løsmassetyper/ veioppbygging og tømmervolum.    

Prosjektet har i perioden 2018-2021 samlet data fra 77 skogsveier, hovedsakelig i geografiene Trøndelag, Innlandet og Sør-Vestlandet. Resultatene viser sammenhenger for hvilke veier som bør eller ikke bør trafikkeres under ulike forhold og sammenhengene mellom dem. Ut i fra historiske vær- og tele-data, veiens oppbygging (ofte løsmassene tilgjengelig på stedet på eldre veier) og hvor mye volum som skal transporteres, bør du kunne komme med en formening, en prognose, om veien er egnet for drift i perioden eller ikke.

Les mer om prosjektet og resultatene i denne rapporten:

Her kan du lese om rammene for en prognosemodell: 

Tømmertransport til feil tid, altså når det er for bløtt og ofte i kombinasjon med stort volum kan medføre store deformasjoner av veien hvis den ikke har tilstrekkelig bæreevne (oppbygning av ulike masser og drenering). 

Kontakt

 • Martin Bråthen

 • Prosjektleder

  Martin Bråthen

  Driftsteknikk og infrastruktur

  976 11 916

  mb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook