Veileder i markberedning

Markberedning er en bearbeiding av jordoverflata, og er det mest effektive hjelpetiltaket vi har for å få opp en vellykket foryngelse. Tiltaket gir planter og frø bedre levevilkår.

Denne veilederen i er en del av prosjektet «Veileder markberedning og RECO mark­beredning»

Veilederen skal bidra til en bedre og mer effektiv foryngelse etter hogst ved at de som planlegger eller gjennomfører et markberedningsoppdrag velger rett strategi for å etablere foryngelse på en miljømessig og rasjonell måte.

Veilederen har som mål å formidle kunnskap rundt markberedning som hjelpetiltak ved foryngelse, øke kvaliteten på markberedning og dermed foryngelsen, velge riktig markberedningsmåte etter markforhold og øke markberedningsaktivteten. Målgruppen for veilederen er skogeiere, rådgivere, skogbruksledere og maskinførere.

 

 

 Last ned veilederen her

Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook