Endringer i kontroll av viltkjøtt

 

Fra 1. januar 2022 var det vedtatt en endring i animaliehygieneforskriften som blant annet ville medføre endringer for fallvilthåndtering av hjortevilt for mange kommuner. Forskriftsendringen er utsatt til 1. juli 2022, men fra da av vil ikke Mattilsynet lenger kontrollere hjortevilt som er avlivet av kommunen på kommunens viltkontrollsted og eventuelt tildele det et firkantstempel. Fra da av vil kontrollen kun skje på viltbehandlingssted og eventuelt bli tildelt et ovalt stempel.

 

Som annonsert på Skogkurs sitt webinar 14. desember ville vi arrangere et nytt webinar med foredragsholdere fra Mattilsynet om dette temaet. I tillegg til å belyse forskriftsendringen, vil de også komme inn på kravene for å oppgradere et viltkontrollsted til et viltbehandlingsanlegg.   Fra Mattilsynet stiller Gerda Ingrid Heglebäck og Urd Langeland.  

Det vil bli anledning til å stille spørsmål under webinaret via chat. 

Webinaret arrangeres den 19.01 kl 12.00 – 13.00

 

 Mer informasjon og påmelding. 

 

 

 

 

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Øyvind Juliussen

  Ansvarlig for Vilt og utmarksnæring

  400 21 266

  oj@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook