Skogkurs flytter til Brumunddal

Skogkurs har inngått avtale om å leie hele toppetasjen på det nye bygget Mjøskanten i Brumunddal, vegg i vegg med Mjøstårnet. Flytting vil skje etter sommerferien 2022.

Skogkurs har inngått leieavtale på hele øverste etasje (6 etasje) – lokalene er nå under bygging med planlagt innflytting 1.8.2022. Det har vært gode muligheter for påvirke utforming slik at resultatet vil framstå som en funksjonell og framtidsrettet arbeidsplass for Skogkurs.

Lokalene som leies vil ha noen fler kontorplasser enn Skogkurs har behov for og vi ønsker derfor å invitere aktuelle organisasjoner med som leietagere. I den sammenheng ser vi for oss leietagere som kan bidra til å skape synergier og nettverk knyttet til Skogkurs sin virksomhet.


Fra byggingen i slutten av mai 2021. I likhet med Mjøstårnet er bærekonstruksjonene i næringsbygget Mjøskanten laget av massivtre, Skogkurs flytter inn i toppetasjen. Foto: Sverre Bjørnstad

 

Kontakt

 • Prosjektkoordinator

  Bjørn Helge Bjørnstad

  Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

  905 05 874

  bhb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook