Skogkurs satser på framtidens skogbruk

Skogbruket er i rask utvikling med stadig nye krav til bærekraftig forvaltning og digitalisering av verdikjeden. Skogkurs ansetter nå tre nye medarbeidere og satser på å bistå skognæringen med utvikling av framtidens skogbruk.

Linn Viken Bøe starter opp som senior prosjektleder med fagansvar for temaer innen framtidsrettet skogbruk og bærekraftig skogforvaltning. Temaer som klima, alternativ skogbehandling og sertifisering står sentralt i oppgaveporteføljen. Linn kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet og har tidligere vært ansatt som seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet. Hun har også jobbet med forebygging av skogskader og klimatilpassing i Skogbrand forsikring.

Brede Lauten er ansatt som senior prosjektleder innen driftsteknikk. Hans hovedoppgaver vil være å arbeide med det profesjonelle entreprenørskogbruket. Spesielt vil bruk av digitale verktøy som støtte i daglig drift i maskin og som en del av opplæring være vesentlige arbeidsoppgaver. Brede kommer i dag fra en stilling som ved lærer ved Solør videregående skole, Sønsterud, der han spesielt har arbeidet med utviklingen av skolens digitale verktøy og satsing på nyere maskinpark.

Ragnhild Kjeldsen er ansatt som nettpedagog med ansvar for utvikling av nettbaserte læringsressurser. Å forme framtidas læring er en strategisk viktig satsing for skogbruket som en framtidsrettet kompetansenæring, og Skogkurs vil med denne stillingen styrke og utvikle dette arbeidet videre. Ragnhild kommer fra en stilling som lærer ved Solør videregående skole, Sønsterud og har i flere år også hatt engasjement for Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som fagansvarlig for oppbygging av digitale læremidler for naturbruk i videregående skole.

Kontakt

 • Administrerende direktør/CEO

  John Are Lindstad

  913 57 057

  jal@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del
 • Kurs

  Kurs

  Vis alle kurs

  Butikk

  Butikk

  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Riktig og sikker hogst med motorsag

  Filmklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook