Kurspriser 2019


Prisene gjelder kurs i landbruket, og kurs for skoleelever/lærlinger**, vernepliktige**, fritidsbrukere**, og inkluderer kursbok.

Betal kursprisen med eiendommens skogfondsmidler, også for familiemedlemmene! Skattefordelen reduserer egenandelen til 30 % (for de fleste). For de med høyest marginalskatt blir egenandelen bare 8 %.


Varighet Hverdag Helg*
4 timer 830,- 1020,-
7.5 timer 1220,- 1470,-
10 timer 1430,- 1840,-
15 timer 1800,- 2250,-
22.5 timer 2720,- 3470,-
52.5 timer 5740,- Ikke helgekurs
Ekstra kursdag (7,5 t) -
ut over ordinær kurstid
740,- 1000,-
Leie av instruktør (i 7,5 t)
- et alternativ ved skogdager ol. men ikke for kurs. I tillegg kommer reise- og verktøygodtgjørelser.
3700,- 5000,-


*Det regnes som helgepris når 50% eller mer av kurstimene gjennomføres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

** For vernepliktige, fritidsbrukere og lærlinger/elever utenfor skogbruket vil i tillegg til kursprisen også instruktørens reise- og verktøyutgifter fordeles på deltakerne og medfaktureres (vil variere med geografisk plassering av kurset).

Kompetansebevis i plastkortutgave kan utstedes ved forespørsel. Pris kr 60,-


Plantevernkurs Hverdag Helg *
Grunnkurs, 15 timer 2440,- 2840,-
Fornying av autorisasjon, 7,5 timer 1900,- 2120,-
I tillegg til kursprisen kommer eventuelle kostnader til helsepersonell ved forelesing om helserisiko.


Stipend, leie av traktor
Skogsarbeiderstipend for deltakere på 52,5 t kurs,
utbetales i henhold til deltakernes oppmøtedager.
400,- kr/oppmøtedag
Godtgjørelse for leie av traktor under kurs. 370,- kr/bruksdag

Kontakt

  • Geir Myklestad

    Senior prosjektleder

    Aktivt Skogbruk

    952 71 799

    gm@skogkurs.no

  • Finn andre ansatte