Ettersøk - av skadet hjortevilt

 • 200,-

 • ISBN: 978-82-7333-213-4
 • Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

  Basert på disse erfaringene ga Skogkurs i 2013 ut fagheftet «Ettersøk av skadet hjortevilt», og har etter det gjennomført mange ettersøkskurs med svært positive tilbakemeldinger fra deltagerne.

  Vinteren 2016 ble det inngått en samarbeidsavtale om utvikling av kurset «Ettersøk videregående» mellom Norsk Kennel Klub (NKK) og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs).

  Samarbeidet omfattet blant annet å utarbeide et videregående kurs i ettersøk av skadet hjortevilt (Ettersøk videregående) i henhold til Miljødirektoratets studieplan fastsatt i forskrift om endring i forskrift av 22.08.2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. I forbindelse med endring i forskriften ble det behov for en revidering av fagheftet, med blant annet en del forandringer i kapittelet «Lover, forskrifter og regler for ettersøksjakt» i forhold til 1. utgaven fra juni 2013.

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

  Dette faghefte er tenkt brukt i Skogkurs og NKK sine kurs «Ettersøk videregående», men det er skrevet utfyllende og dekkende for de viktigste forhold. Det kan derfor også brukes i annen opplæringssammenheng og til selvstudium.

  Heftet har følgende inndeling:

  • Ettersøksjegeren
  • Forebyggende
  • Lover, forskrifter og regler for ettersøket
  • Kommunens ansvar og kompetansekrav for ivaretakelse av vilt utenom ordinær jakt
  • Fallviltansvarliges tilvaretakelse av vilt
  • Skuddplass
  • Skadeplass ved påskjørsler
  • Valg, trening og bruk av hund
  • Våpen og utstyr til bruk under ettersøk
  • Ettersøk av rådyr
  • Ettersøk av hjort
  • Ettersøk av elg
  • Momenter i forbindelse med skadeskyting

    

  Elgbeitetaksering

  Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

 • 120,-

 • Inkl. MVA
 • Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-

 • Inkl. MVA
 • Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-

 • Inkl. MVA
 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

 • Les artikkel
 • Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook