Elgbeitetaksering

 • 120,-

 • ISBN: 978-82-7333-212-7
 • Flere elgområder i landet blir utsatt for overbeite. Det gir svakere dyr og store skogskader i lang tid framover. Med beitetaksering etter denne utvidede standarden, vil forvaltere av elg og skog få oversikt og holde kontroll med beitet, og det blir lettere holde elgstammen på bærekraftig nivå.

  Skogkurs har lenge arbeidet for at betetakster skal være et nyttig verktøy. Særlig er kunnskapsbasert naturforvalting nødvendig der ulike aktører med ulik bakgrunn og målsettinger skal ta del i forvaltningen. Dersom aktørene har ulike vurderinger av beiteforholda, er det naturlig at målsettinger og strategi er forskjellig.

  I samarbeid med Knut Solbraa laget Skogkurs i 2004 et veiledningshefte og undervisningsmateriell, og det ble arrangert 20 to-dagers kurs rundt om i landet med 500 deltakere. Noen forutsetninger er endret, og ulike innspill er kommet for justeringer og utvidelse av metoden. Skogkurs har derfor i samarbeid med Norges Skogeierforbund, flere skogeierandelslag og andre aktører de siste par årene gjennomført et prosjekt for revidering av takstopplegget.
  En fullstendig omarbeidet veileder er nå ferdig og har fått bred tilslutning. Den tidligere beitegraden er nå erstattet med uttaksprosent direkte. Nå er også gran tatt med som takst-tre, og plantene av både gran og furu skal sorteres i uskadd, skadd og ødelagt etter faste kriterier. Den unge foryngelsen under 0,5 meter kan fungere som reserve-planter og registreres nå også.    

  Skogkurs ønsker med dette heftet å:

  • Beskrive de grunnleggende forhold omkring elgen og dens fødebehov og fødevalg, særlig på vinteren.
  • Gi informasjon om beiteplantene av busker og trær og om deres vekst og næringsverdi i elgsammenheng.
  • Orientere om forholdet mellom et godt beite og en god produktiv elgstamme.
  • Forklare nødvendigheten av objektive og tilstrekkelig nøyaktige takster av elgens vinterbeite og om hvordan disse takstene bør organiseres og gjennomføres.
  • Gi en standard takstmetode for taksering av elgbeite, som kan benyttes av rimelig naturkyndige personer etter en relativt kort innføring og skolering.
  • Bidra til at beitetakstene landet over kan benytte samme standard takstmetode for å få sammenlignbare resultater, uavhengig av taksatorene.
  • Gi hjelp til å regne ut og tolke resultatene og å presentere innholdet.
  • Sørge for at takstresultatene blir tatt i bruk og gitt stor betydning i den offentlige og private elgforvaltningen.

  Veiledningsheftet deles ut på våre kurs i elgbeitetaksering.


  Ettersøk - av skadet hjortevilt

  Forfatterne av dette fagheftet er Dagh Bakka og Vidar Holthe. De er blant landets mest erfarne og kunnskapsrike personer i temaet ettersøk av skadet hjortevilt.

 • 200,-

 • Inkl. MVA
 • Jaktguiding - Temahefte

  Kompetanseheving for los og fører ved tilrettelagte jakter.

 • 180,-

 • Inkl. MVA
 • Jaktledelse - Temahefte

  JAKTLEDELSE er skrevet med henblikk på dokumentasjon og bakgrunnstoff for SKIs kurs i Jaktledelse. Heftet står selvstendig, og kan derfor brukes ved ulike former for organisert opplæring eller ved selvstudium.

 • 200,-

 • Inkl. MVA
 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 02.10.2021

  Kommune: Bodø

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 04.10.2021

  Region: Krdsherrad/Modum

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vedlikehold av motorsaga - 4 timer

  Dato: 06.10.2021

  Kommune: Kristiansand

  Varighet: 4 timer

 • 940,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 07.10.2021

  Kommune: Vestnes

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  Kommunal viltforvaltning

  Skogkurs setter viltforvaltning på dagsorden, og vil ha særlig fokus på kommunale viltforvaltere og kommunal viltforvaltning. Vi kommer til å starte opp med et tilbud om regionale fagsamlinger for kommunale viltforvaltere. Et bidrag for å ivareta og styrke offentlig viltforvaltning.

 • Les artikkel
 • Skogshøns og skogbruk

  Skogshønsene jerpe, orrfugl og storfugl krever at det tas hensyn til viktige biotoper ved skogbrukstiltak. Mye ny kunnskap fra forskningsprosjekter og praktisk forvaltning har kommer den senere tid.

 • Les artikkel
 • Verdifull jakt

  Verdifull Jakt startet opp sommeren 2011 og hadde som formål å bidra til økt omsetning for de jaktturismebedriftene som deltok i prosjektet, noe det også gjorde for de 12 bedriftene som deltok.

 • Les artikkel
 • Næringsutvikling i og omkring vernede områder

  I løpet av prosjektperioden ble det utviklet og testet ut kompetansetiltak rettet mot grunneiere og andre for å stimulere til entreprenørskap og nyskaping i og rundt vernede områder.

 • Les artikkel
 • Feltkontroll

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling slaktet og kjøttet har fått etter avliving.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook