Vedproduksjon

Vedproduksjon - Temabok

 • 200,-

 • ISBN: 82-7333-137-7
 • Temaboka Vedproduksjon er utarbeidet for Aktivt Skogbruk-kurset Vedproduksjon. Boka skal gi faglig støtte for de som deltar på kurset, men er også egnet for den som ønsker å studere temaet på egenhånd.

  I boka ser vi på brenselved som en del av bioenergifamilien, en miljøvennlig og fornybar energibærer i relasjon til energiforbruket globalt og lokalt. Råstoffpotensialet er stort. Riktig virkesbehandling og kvalitetssortering er en forutsetning for gode produkter i markedet.

  Vedprodusenten må kjenne sitt produkt med kunnskap om brennverdier og kvaliteter. Produksjon av brenselved er vesentlig småskalaproduksjon med salg direkte til forbruker.

  Vi tar for oss:

  • aktuelt produksjonsutstyr for rasjonell virkeshandtering
  • kapping
  • kløyving
  • emballering
  • tørking
  • lagring
  • driftsøkonomi
  • salg og markedsføring

  Veiledning av forbruker om riktig lagring av veden, fyringsteknikk og valg av hensiktsmessige ildsteder er siste leksjonen for å få veden inn i varmen i konkurranse med andre energibærere.

  Kurset Vedproduksjon bygger på arbeidet foreningen Norsk Ved har nedlagt i å skape et fagmiljø rundt produksjon og omsetning av brenselved. Temaboka er en videreføring av deres Håndbok; Produksjon av ved.


 • Del på sosiale medier:
 • Kurs

  Kurs

  Fagsamling for kommunale viltforvaltere - Webinar

  Dato: 20.01.2021

  Region: Hele landet

  Varighet: 4 timer

 • 0,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 22.01.2021

  Region: Os

  Varighet: 15 timer

 • 2 550,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 25.01.2021

  Kommune: Namsos

  Varighet: 15 timer

 • 1 870,-
 • Påmelding og informasjon
 • Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Dato: 26.01.2021

  Region: Telemark

  Varighet: 15 timer

 • 2 050,-
 • Påmelding og informasjon
 • Vis alle kurs

  Kunnskap

  Kunnskap

  Bioenergikjeden - fra skog til flisfyringsanlegg

  Skogkurs lanserer en serie videoklipp som tar for seg verdikjeden fra fra skog til flisfyringsanlegg. Serien består av 6 ulike klipp med tilsammen ca. 18 minutters spilletid.

 • Les artikkel
 • Egenerklæring

  Vedhogst - egenerklæring

  Egenærklæring for vedhogger ved selvhogst av ved hos skogeier.

 • Les artikkel
 • Gardsvarmeanlegg - en byggeveileder

  Veilederen er produsert for Innovasjon Norge gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, Norsk Bioenergiforening og Skogbrukets Kursinstitutt. Det er gitt en rekke innspill fra aktører i bransjen.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook