VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Gullgruve på rot – en lokal fagdag

Steinkjer, 25.02.2020

Kursdata

 • Dato:

  25.02.2020

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Bestemmes senere

 • Kurskategori:

  Grunnleggende om skogbruk

 • 1 260,-

  ( Landbruket )


  1 890,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Birgit Giskås


  Telefon: 97544055


  E-post: birgit.giskas@gmail.com


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 10

 • Innen:

  21.02.2020

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Kursbeskrivelse

  Gullgruve på rot – en lokal fagdag

  Om den store økonomiske betydningen det er å velge riktig hogsttidspunkt, hvorfor stelle ungskogen – og lønnsomheten av å gjøre det, betydningen av skogarealet ditt for klimaet, og hvordan riktig bruk av skogfond og tilskudd kan gjøre tiltakene og framtidsskogen «gullkantet».

   

  Fagdagen fokuserer på det som kan gjøre plantefeltet ditt til en økonomisk «gullgruve». Temaene har både en teoretisk og en praktisk side. Derfor starter fagdagen med en innesekvens om viktige forhold for eierens økonomi ved tiltak i ungskogen og i gammelskogen. Forhold som har betydning for eierens egne valg og prioriteringer.

  Utendørs blir det demonstrert hvordan man i praksis vurderer hogstmodenhet og tiltak i ungskogen. Om hvorfor og hvordan et «minimum» stell av ungskogen har så stor virkning på framtidsskogens verdi. Du får innblikk i hvordan det «brysomme» plantefeltet kan bli til noe som høstes med stor fortjeneste – en GULLGRUVE PÅ ROT.
  Og så er det god tid til diskusjon og erfaringsutvekslinger.

  Fagdagens innhold:

  • Hva er plantefeltenes hogstverdi? Vi ser nærmere på den store verdiøkningen de siste årene før hogstmodenhet.
  • Hva er riktig tid å hogge plantefeltene?
  • Hvorfor plante etter hogst?
  • Hvordan riktig bruk av skogfondet øker eierens netto hogstinntekt og reduserer investeringenes kostnad.
  • Så billig kan en skogsvei bli!
  • Hvorfor er ungskogpleie av de mest lønnsomme tiltakene i skogen?
  • Hvordan bør ungskogen stelles for å oppnå verdiøkning i framtidsskogen?
  • Så mye betyr din skog for jordens klima.

  Varighet og praktisk info
  Fagdagen er på 5-6 timer, og arrangeres av kommunens skogbruksansvarlige som regel i samarbeid med f.eks. lokalt skogeierlag, bondelag m.fl.
  Aktivt Skogbruk-instruktør er ansvarlig for programgjennomføringen. Første del av dagen er innendørs og andre del ute i skogen. Kaffe underveis.

  I 2020 koster et arrangement på hverdager kr 5 960, og lørdager kr 7 990. I tillegg kommer instruktørens reise.  Infoark om fagdagen

   


  Veiledning til lokal tilrettelegger

   


  Film om «Verdien av skogen langs kysten i Norge»

   

   

  Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Bjørn Arve Øvereng

  Vis instruktørautorisasjoner

  Skjul instruktørautorisasjoner

  Fagdag: Gullgruve på rot
  Innføring i skogbruk
  Skogfond
  Bruk av skogbruksplan
  Norsk PEFC Skogstandard
  Stell og vedlikehold av motorsag
  Hogst
  Virkesutnytting
  Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  Hogstteknikk med ergonomi
  Skogsdrift med landbrukstraktor
  Skogsdrift med slepebane
  Taubaner - tungt utstyr
  Foryngelse
  Ungskogpleie
  Tynning
  Stammekvisting
  Vedproduksjon
  Biovarme
  Kulturlandskapet
  Plantevernmidler (autorisasjonskurs)


  Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

  950 97 408

  bao@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte

 • Del på sosiale medier:
 • Kurskalender

 • Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook