VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Dokumentert sikkerhetsopplæring - for skognæringen

Mye av arbeidsutstyret som brukes i skogbruket er etter risikovurdering underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring.


Kurstilbudene:

 Arbeidsredskap Kurs
Motorkjedesag Grunnleggende bruk av motorsag, 15 timer
Motorryddesag Ungskogpleie - bruk av motorryddesag - 7,5 timer
Skogsmaskin Dokumentert sikkerhetsopplæring på skogsmaskiner
Jernhest (minilunner) Tynning (motormanuell tynning med bruk av jernhest), 15 timer
Landbrukstraktor med vinsj (og frontlaster) Skogsdrift med landbrukstraktor og vinsj (og frontlaser ved tømmerdrift),
15 timer
Landbrukstraktor med kran og tømmerhenger Skogsdrift med kran og henger, 15 timer
Traktormontert slepebane Skogsdrift med slepebane, 15 timer
Kabelkran Skogsdrift med kabelkran, 22,5 timer
Snøscooter med utstyr for skogsdrift Skogsdrift med snøscooter, 15 timer
Vedmaskiner Vedproduksjonsutstyr (kløyvere, kappsag), 4 timer
(kun teknisk del av hovedkurset vedproduksjon,
- ikke biobrensel, økonomi mm.)

I tillegg kan Skogkurs / Aktivt Skogbruk skreddersy kurs i samarbeid med oppdragsgiver. Ta kontakt!


Kurstilbud for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere

Opplæringen som gis av Aktivt Skogbruk er vurdert av Arbeidstilsynet, og er i samsvar med retningslinjer fra Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg og ansees å dekke krav til dokumentert sikkerhetsopplæring. Aktivt Skogbruk legger i sin opplæring også vekt på å formidle hensiktsmessige og rasjonelle metoder, og effektiv arbeidsteknikk med utstyret.

Kursbeviset er dokumentasjon på opplæringen, og kopi av kursbevis bør settes i HMS/KSL-permen. Tidligere gjennomførte Aktivt Skogbruks-kurs på tilsvarende tema og varighet, har fortsatt gyldighet.
Kursprisene er i samsvar med Aktivt Skogbruks øvrige priser.

Nærmere informasjon om kursene kan fås ved henvendelse til Skogkurs via e-post eller telefon 908 88 200.
 

Skogeiere med praktisk erfaring

Forskriften åpner for at dokumentasjon av praktisk erfaring fra yrket kan tilfredsstille forskriften. Forutsetningen er at den/de aktuelle maskinene ble brukt dengang, og at erfaringen ble opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002.

Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utdypet dette nærmere:
«Skogeiere som har minst 3-4 års praktisk erfaring med bruk av arbeidsutstyr i skogbruket kan selv lage en dokumentasjon på dette. Det som skal dokumenteres er at vedkommende har utført praktisk arbeid med motorsag, motorryddesag, traktor med vinsj osv. Skogeierens opplysninger attesteres av noen som kjenner til og kan bekrefte at vedkommende har drevet aktivt i skogen i minst 3-4 år, for eksempel skogbrukssjef, landbrukskontor, skogeierlag, skogeierforening med flere. (Det er viktig å være oppmerksom på at det bare er attestasjon på at vedkommende har drevet aktivt i skogen som gis. Det kreves ikke at den som attesterer går god for kvaliteten av arbeidet). Aktuelle kursbevis bør legges ved som dokumentasjon. Praksisen må være opparbeidet før forskriften trådte i kraft 1.1.2002»
 

- Skjema for dokumentasjon av praktisk erfaring
(utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

 

(Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg)
 

Samleskjema for dokumentasjon av opplæring

Skogbrukets Helse-, Miljø - og Sikkerhetsutvalg har utarbeidet et samleskjema som kan benyttes som oversikt for dokumentasjon av opplæring. Skjemaet kan benyttes både for skogsarbeidere i et ansettelsesforhold, og skogeiere i arbeid på egen eiendom. Aktuelle kursbevis vedlegges som dokumentasjon på gjennomført sikkerhetsopplæring.


- Skjema for dokumentasjon av opplæring
(utarbeidet av Skogbrukets HMS-utvalg)

 

Nærmere kontakt til Skogbrukets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutvalg kan gjøres med e-post til utvalgets sekreteriat, Skogbrukets HMS - utvalg

 


Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Geir Myklestad

  Aktivt Skogbruk

  952 71 799

  gm@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Relaterte kursbeskrivelser

  Dokumentert sikkerhetsopplæring for bransjer utenfor skognæringen

  Aktivt Skogbruk har i flere år gjennomført kurs på arbeidsplass for E-verk, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kommunale parkvesen, brannvesen, bygningsarbeidere, vernede bedrifter m.fl.

  Hogstaggregat

  Dokumentert sikkerhetsopplæring for skogsmaskinførere

  Forskrift om Utførelse av arbeid av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene om dokumentert opplæring for kjøring med skogsmaskin slik Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift krever.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Bedre planlegging av skogsdrift - Kurshefte

  I dette heftet fokuserer vi på selve planleggingsprosessen. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Skogbeskatning - Skogkurs veileder

  Fra og med inntektsårene 2016, 2017 og 2018 blir det innført store endringer i ligning og beskatning av skog.  Som en støtte for skogeiere, regnskapsførere og andre som gir råd til skogeieren, har vi laget en Skogkurs veileder. Justeringer for 2019 er også med i denne utgaven som er oppdatert i august 2020.

 • Les artikkel
 • Planting

  I denne artikkelen finner du aktuelt fagstoff om planting: spillelister på YouTube, PDF for nedlasting og e-boka Skogplanting.

 • Les artikkel
 • Skogkurspodden - podkast om skogbruket i Norge

  Podcasten med navnet Skogkurspodden er ment som et kombinert informasjons- og diskusjonsmedium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook