VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

NiN-kurs

MiS-kartlegging med NiN

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal ut i felt og registrere livsmiljøer i skog (MiS-kartlegge). Det vil også være nyttig for de som jobber mer administrativt med MiS.


Last ned program

 

Samtidig med at MiS er revidert, er NiN integrert som en del av metodikken. NiN (Natur i Norge) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017, skal bruke revidert MiS-metodikk. 

Kurstilbudet henvender seg til skogbruksplanleggere og andre taksatorer som skal ut i felt og kartlegge i henhold til MiS-instruksen. Kurset strekker seg over tre dager og inneholder både teori og praktiske øvelser. Etter endt kurs skal kursdeltakerne være i stand til å kartlegge MiS med NiN. De skal i tillegg forstå hensikten med MiS og NiN, og kjenne til forholdet mellom gammel og ny MiS-kartlegging. 

Kurset kan i tillegg egne seg for andre som jobber mer administrativt med MiS, dvs. de som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging. Her kan man velge å kun delta én dag. Dag 1 gir en innføring i NiN og MiS-relatert NiN teori, samt konsekvenser ved implementering av NiN i MiS. En kort demonstrasjon i felt av naturtypebestemmelse etter NiN er inkludert i programmet.
 

Innhold 

 • Generell innføring i NiN sitt type- og beskrivelsessystem for natur i Norge med hovedvekt på fastmarks- og våtmarkssystemer med skog 
 • MiS-livsmiljøer og hvordan de er plassert i NiN-systemet 
 • Gjennomgang av «Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NiN» 
 • Praktiske konsekvenser ved implementering av NiN i MiS
 • Rutiner og opplegg for behandling av data 
 • Feltdemonstrasjoner av naturtypebestemmelse etter NiN
 • Feltdag med instruktører, øvelser i mindre grupper. Øve på å bestemme naturtype og å kartlegge MiS-livsmiljøer etter NiN
   

Kursholdere

Landbruksdirektoratet

 • Jan Erik Nilsen
 • Linn Viken Bøe
 • Turid Asklund Trötscher

Naturhistorisk museum, UiO

 • Rune Halvorsen
 • Harald Bratli

Skogkurs

 • Anna Lena Albertsen

Kontakt

 • Senior prosjektleder

  Anna Lena Albertsen

  Lære med skogen

  971 65 634

  ala@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Kurs som arrangeres i nær fremtid:

  NiN-kurs
 • MiS-kartlegging med NiN

 • Dato:

  25.05.2020


  Påmeldingsfrist:

  11.05.2020

 • Varighet:

  22.5 timer

 • Kommune:

  Gjøvik

 • 1 000,-
 • Les mer
 • Relaterte kursbeskrivelser

  Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

  Skogkurs har revidert kursheftet og nettkurset sammen med PEFC Norge, Norges Skogeierforbund og Norskog.

  Naturmangfoldloven

  Naturmangfoldloven i praksis – Nettkurs

  Kurset gir en innføring i praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker.  Formålet med dette kurset er å klargjøre hvordan naturmangfoldloven griper inn i de lovene og forskriftene skogbrukssektoren allerede har, samt skogbrukets egne miljøstandarder og sertifiseringssystemer.

  Norsk PEFC Skogstandard

  Etter gjennomført kurset skal deltakerne ha kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 

  Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

  På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.
  For skogeiere som hogger selv oppfylles også kompetansekravet til de fleste tømmerkjøpere for å få levere tømmer.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Norsk PEFC Skogstandard - Kurshefte

  Dette heftet er skrevet med tanke på kurs i Norsk PEFC Skogstandard, enten som fjernundervisning eller tradisjonelle kurs med instruktør/lærer.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Miljøregistreringer i skog

  Metoden for miljøregistrering i skog (MiS) er blitt revidert. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017 skal bruke ny, omarbeidet MiS-metodikk.

 • Les artikkel
 • Skogkurs info om miljøhensyn

  Ulike miljøhensyn og fokus på bærekraft blir stadig mer aktuelt i det moderne skogbruket.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook