VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogskjøtsel i ei ny tid

Hvor tett bør det plantes? Hvordan sjekkes plantefeltenes tilstand? Hvorfor skal det utføres ungskogpleie - og hvordan? Hvor mye øker inntekten når det er utført riktig skogskjøtsel? Ulike måter å utføre ungskogpleie? Hva koster det å la andre utføre skjøtselsarbeidet? Og hvor lønnsomt er det å gjøre jobben sjøl?

Kurset gir oppdatert kunnskap om skjøtsel av skog. Deltakerne tilegner seg  forutsetninger for å gjøre gode valg og beslutninger i egen skog.

I denne sammenheng får deltakerne svar på: Hva, når og hvorfor.
Kurset tilrettelegges ut fra lokale forhold, enten det er ved kysten eller i innlandet.

Aktuelle emner for kursvarighet 7,5 timer:

 • Hvordan bruke skogbruksplanens informasjon effektivt?
 • Hvorfor det er viktig å variere plantetallet etter bonitetene.
 • Hvordan bedømme at det er utført godt plantearbeid?
 • Å lære og vurdere skjøtselsbehovet. Når er det riktig å starte med ungskogpleie? Hva er riktig tretetthet, og hvordan måles tettheten?  
 • Hvor lønnsomt er ungskogpleie?
 • Hvor mye inntekt i den framtidige gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?
 • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
 • Prioritering av ungskogbestand.
 • Hva er skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes til å betale skoginvesteringer (skjøtselsarbeid, veibygging/-vedlikehold mm.)? 
 • Hvor lite koster investeringen skogeieren når utgiftene dekkes fra skogfondet?
 • Hvor lite koster det å sette bort arbeidet når skogfondet benyttes til å betale kostnadene?
  Og hva tjener jeg på å gjøre jobben sjøl?
 • Hvem kontaktes når andre enn skogeier skal utføre jobben?

Aktuelle emner for kursvarighet 4 timer:

 • Plantetall og økonomi, og hvorfor det er viktig å variere etter bonitetene.  
 • Planteavgang og kvalitet på plantearbeid.
 • Telling av planter på plantefeltet.
 • Hvordan vurdere skjøtselsbehovet?
 • Hvor mye inntekt i gammelskogen kan gå tapt hvis foryngelse eller ungskogpleie forsømmes?  
 • Hva er riktig tetthet etter ungskogpleie og hvordan måles tretettheten?
 • Ungskogpleiens betydning for seinere tynningsøkonomi.
 • Hva er eiendommens skogfond og hvorfor bør skogfondet brukes?

Varighet og praktisk info
Kurset tilbys som to varianter med henholdsvis 4 og 7,5 timers varighet. Gjennomføres ute som skogbefaring i bestand med ulike problemstillinger. På 7,5 timers kurset nytes medbragt kaffe og niste rundt bålet. Diskusjon og erfaringsutveksling.   Kurs med 5-10 deltakere gjennomføres lokalt sammen med instruktør.  


Relaterte kursbeskrivelser

Gullgruve på rot – en lokal fagdag

Om den store økonomiske betydningen det er å velge riktig hogsttidspunkt, hvorfor stelle ungskogen – og lønnsomheten av å gjøre det, betydningen av skogarealet ditt for klimaet, og hvordan riktig bruk av skogfond og tilskudd kan gjøre tiltakene og framtidsskogen «gullkantet».

Innføring i skogbruk – nettkurs

Dette er et kurs for deg som har lyst til å lære det grunnleggende om skogbruk. Det kan være at du er ny skogeier som har overtatt skogeiendom eller snart skal overta. Har du vært skogeier i lengre tid, men ikke hatt muligheten til å være en aktiv forvalter før nå, er også dette kurset for deg.

Nye skogeiere

Innføringskurs i skogbruk.

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien «din skog - dine muligheter». Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

Skogeieren som aktiv forvalter

Kurset retter seg både mot nye skogeiere og de som har vært skogeiere en stund. Det er satt opp 3 kurs på kveldstid og 2 på dagtid - alle med inntil 9 deltakere pr. kurs. Kursene er for skogeiere med eiendom i Nordre Land kommune.

Skogmentor - nettkurs

Skogmentor – Nettkurs

Til deg som vil utdanne deg til lokal skogmentor for nye skogeiere: Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og dialog med nye skogeiere, samt de viktigste temaene om skogbehandling. Det gir et godt fundament og faglig ballast, og setter skogbruket inn i et samfunnsperspektiv. Hensikten er å ruste skogmentoren til å etablere kontakt og faglig dialog med nye skogeiere.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Innføring i skogbruk - Temabok

  Boka gir en enkel og kortfattet innføring i sentrale spørsmål både ved det å administrere og forvalte en eiendom og i hvordan skogen normalt skjøttes.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • 0,-
 • Last ned fra iBooks

  Pris eks. frakt

 • Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  SKOGKURS Resymé

  SKOGKURS Resymé er kortfattede publikasjoner om aktuelle skogbrukstemaer. Last ned gratis - alle resyméene er i pdf-format tilrettelagt for utskrift (4 A4-sider). For å laste ned: klikk på Nr. og tekst!

 • Les artikkel
 • regional avvirkning

  Dynamisk presentasjon av skogstatistikk

  Her finner du fire nettsider med skogstatistikk som oppdateres automatisk når nye data kommer til: Tømmerpriser, Regional avvirkning og tilvekst, Skogkulturkart og Kommunalt kart over skutt elg og hjort.

 • Les artikkel
 • Skogkurs på Youtube

  Viktige begreper i skogbruket

  Hva er et bestand, bonitet, hogstklasse og relaskop? Skogbruket bruker mange faguttrykk som kan være greit å kjenne. I åtte filmer forklares betydningen av de viktigste begrepene.

 • Les artikkel
 • Førstehjelp for nye skogeiere på Agder

  Denne e-boka tar for seg de mest aktuelle temaer og problemstillinger som dukker opp for nye skogeiere - og henvender seg spesielt til nye skogeiere i Agderfylkene. Den er gratis og finnes i to utgaver: en iBooks som er beregnet på iPad og en PDF-utgave  for andre plattformer.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook