VIS KURSMENY

SKJUL KURSMENY

Kursbeskrivelser

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører - Nettkurs

Dette er et nettkurskurs for entreprenører som bygger, ombygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset har som formål å gjøre entreprenør tryggere på hva det innebærer å ta på seg et landbruksvei-oppdrag.   

 

Dette er første del av et todelt kurs og er i prinsippet det samme kurset som Skogsbilveibygging for entreprenører. Du kan velge å kun delta på ett av kursene, men for å få fullstendig kursbevis kreves gjennomføring av begge kursene. Del 2 av kurset er en felt-dag du vil bli invitert til ved en senere anledning. Nå i første rekke er det maskin-entreprenører som primært tilbys kurset.  

Opplegg
Del 1 / teoridelen av kurset har blitt tilpasset til å bli digitalt. Dette er som en følge av koronasituasjonen. Du og de andre deltakerne sitter hjemme eller på arbeidsplassen deres. Derfra deltar du via plattformen "Zoom" som du blir invitert inn til.

Studieplan
Opplegget forgår over 4 dager á 2,5 timer. Totalt 10 timer.

Opplæringen foregår som en kombinasjon av filmvisning, forelesning og diskusjoner mellom deltakerne.


Eksempel på  studieplan

 


Kontakt

 • Martin Bråthen

 • Prosjektleder

  Martin Bråthen

  Driftsteknikk og infrastruktur

  976 11 916

  mb@skogkurs.no

 • Finn andre ansatte


  Kurs som arrangeres i nær fremtid:

 • Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører - Nettkurs

 • Dato:

  19.08.2020


  Påmeldingsfrist:

  16.08.2020

 • Varighet:

  10 timer

 • Region:

  Hele landet

 • 0,-
 • Les mer
 • Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører - Nettkurs

 • Dato:

  26.08.2020


  Påmeldingsfrist:

  23.08.2020

 • Varighet:

  10 timer

 • Region:

  Hele landet

 • 0,-
 • Les mer
 • Relaterte kursbeskrivelser

  Bygging og bruk av skogsveier

  Kurset tar for seg de fleste problemstillinger som er relevante i dialogen mellom skogeier og skogsveikyndig person om bygging og bruk av skogsvei.

  Fagsamling vei

  Fagsamling vei

  Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur.

  Landbruksveier offentlig

  Landbruksveier - et kurs for det offentlige

  De offentlige har en stor rolle i forvaltning, behandling og håndheving av skogbrukets landbruksveier. Kommunale med fagansvar innenfor skogbruk skal blant annet: vurdere og godkjenne søknader, tildele tilskudd, utbetale skogfond, gjennomføre sluttkontroll m.m. Et betydelig ansvar. Dette kurset har til formål å sikre at offentlige rådgivere er trygge på faget. 

  Spesial

  Landbruksveier - spesialtilpassede kurs

  Ofte er ikke oppsatte kurs spisset nok eller at Skogkurs mangler et tema du vil vite mer om. Etter særskilt avtale skal skogkurs vurdere å enten utvikle et manglende kurs eller spesialtilpasse et kurs etter bestilling. Klikk for å se forslag og hvem du kan kontakte i Skogkurs.  

  Skogsbilveibygging for entreprenører

  Dette er et kurs for entreprenører som bygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset har som formål å gjøre entreprenør tryggere på hva det innebærer å ta på seg et landbruksvei-oppdrag.  

   

  Softree-kurs

  Softree er et GIS-basert planleggingsverktøy som mange veiplanleggere benytter. 

  Veiorganisering

  Veiorganisering

  Eier du en skogsvei sammen med andre? Da har dere et veilag etter veglova. Dette medfører en rekke plikter og forventninger. 

  veiplanlegger

  Veiplanleggerkurs og samlinger

  Veiplanleggeren er meget viktig for å sikre gode veianlegg. Skogkurs har fått tildelt en viktig rolle av Landbruksdirektoratet sette opp relevante kurs og samlinger for eksisterende veiplanleggere, samt med jevne mellomrom vurdere behovet for å utdanne flere veiplanleggere.   

  Bratt terreng

  Veiplanlegging i bratt terreng

  I Norge har vi store arealer som er driftsteknisk utfordrende. Med hensyn til naturfarer og lønnsomhet må områder med bratt terreng ha en langsiktig og gjennomtenkt plan. En optimalt plassert skogsvei er ofte løsningen for å sikre tømmerverdiene. Dette kurset tar for seg veibygging i bratt terreng med tilpasninger til egnet driftsteknikk. 

  Veivedlikehold

  Veivedlikehold

  Kurset gir deltakerne innsikt i rasjonelt vegvedlikeholdsarbeid, og kunnskap om organisering og gjennomføring av vedlikehold.

  Veiøkonomi

  Veiøkonomi er et nytt kurs med premiære i høst.

 • Del på sosiale medier:
 • Butikk

  Butikk

  Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til landbruksveier. Byggebeskrivelse med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres.
   

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Veinormaler - Kortversjon

  Kortversjonen av veinormalene er på to sider i A5 format. Den er værbestandig og beregnet for å ha med seg ut i felt.

 • 20,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveier og skredfare

  Skogsveger og skredfare - veileder

  Anlegg av skogsveger i bratte lisider kan føre til løsmasseskred, særlig der vegene endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet blir dermed ledet til områder der det ikke er naturlig dreneringsveg, eller til bekker og andre dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet.

 • 120,-
 • Pris eks. frakt

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger - Håndbok

  Inspeksjon av bruer på landbruksveger skal være et bidrag til at vegeier, veglag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • 200,-
 • Pris eks. frakt

  Skogsveibygging med miljøhensyn

  Hovedinnholdet i veilederen er knyttet til bygging av skogsbilveier, men vinterbilveier, opprusting av eldre skogsbil og traktorveier er diskutert. 

 • 60,-
 • Pris eks. frakt

  Vis flere produkter

  Kunnskap

  Kunnskap

  Tining av stikkrenne. (Foto: Romeriks Almenningene v/ Johannes Enersen)

  Tining av stikkrenner

  Nå er det sesong for tining av stikkrenner! Tette stikkrenner kan forårsake store vann- og erosjonsskader på en vei. En stikkrenne som har fryst bør tines like før snøsmeltingen setter inn. Da er det om å gjøre å få til et lite hull. Når vannet først har begynt å renne utvider hullet seg og isen forsvinner.

 • Les artikkel
 • Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  Geologi og veibygging - Skogkurs veileder

  I denne veilederen vil du finne grunnleggende informasjon om hva du bør tenke på ved vurdering av masser til bruk i veikroppen. Hvilke krav må følges, hva bør man tenke på og hvordan finne egnede masser.

 • Les artikkel
 • Vinterbilveier

  Vinterbilveger og isveger - en veileder

  Bruken av snø og is som transportbane har lange tradisjoner, men kunnskapene er i ferd med å bli glemt. Vinterbilveger og isveger er en faglig veileder for dem som ønsker å ta metodene i bruk.

 • Les artikkel
 • Veinormaler

  Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og byggebeskrivelser som forteller hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Siste revisjon er utført i 2016.

 • Les artikkel
 • Inspeksjon av bruer på landbruksveier

  Inspeksjon av bruer på landbruksveier skal være et bidrag til at veieier, veilag og offentlig forvaltning kan vurdere bruas tilstand ved inspeksjon og gjøre tiltak som er nødvendig i dens videre drift og vedlikehold.

 • Les artikkel
 • Vis flere artikler

  Facebook