Skogkveld med fokus på skjøtsel av bjørk

Du inviteres med dette til skogkveld med stell av lauvskog som tema. Eiendommer med lauvskogbestand er spesielt invitert til denne skogkvelden, samt de med arealer som passer godt til kvalitetsproduksjon av lauvskog.

Skogkvelden er selvsagt åpen for alle interesserte. Kvelden vil bli et minikurs i stell av lauvskog med vekt på bjørk. Hensikten er at du etter 2-3 timer med profesjonelle foredragsholdere fra Skogbrukets Kursinstitutt skal vite mer om følgende tema:

 • Planting og naturlig foryngelse av lauvskog
 • Avstandsregulering i ungskog og logikken bak – hvorfor, når og hvordan det utføres Vektlegging på balansen mellom grønn krone og trehøyde, 50 / 50
 • Stammekvisting, når, hvordan og hvorfor
 • Tynning
 • Kvalitetsproduksjon til godt betalte sortimenter
 • Sertifisering og dokumentasjon av utførte tiltak

Tilsvarende samlinger holdes også i de andre Mjøs-kommunene og dersom du er forhindret fra å delta denne dagen, men ønsker mer innsikt i skjøtsel av lauvskog, ta kontakt for å sjekke ut om datoer i andre kommuner passer bedre.

Enkel bevertning.

Kurset er gratis for skogeiere.

Kontakt

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Prosjektkoordinator

  Skogøkonomi

  Telefon: 905 05 874

  E-post: bhb@skogkurs.no