Landbrukstraktor og vinsj - 15 timer

Kurset gir dokumentert opplæring for bruk av skogsvinsj (og frontlaster ved tømmerdrift) montert på landbrukstraktor, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.

Opplæringen kombinerer teori og praksis, og foregår i sin helhet utendørs. Det legges vekt på at kurset foregår i skogbestand som også gir deltakerne realistiske øvinger og kunnskaper om skogsdrift med landbrukstraktor.

Gjennom øvingene lærer deltakerne å utføre drift på rasjonell måte tilpasset dette ustyret. God arbeidsteknikk og rasjonelle metoder bidrar også til å forebygge yrkesskader og belastningslidelser.

Emner for kurset

  • Egenskaper og krav til landbrukstraktor som skal brukes i skogen.
  • Ståltau og snareutstyr.
  • Sikker betjening av vinsj og utstyr.
  • Velteplassen
  • Planlegging og gjennomføring av et aktuelt hogstopplegg, samt framkjøring med landbrukstraktor.

Varighet og praktisk info
Kuret varer 15 timer.
På kurset benytter deltakerne sin egen sag, og vanligvis leies en av deltakernes sin landbrukstraktor med utstyr.

Deltakerne bør på forhånd ha hogstopplæring tilsvarende Aktivt Skogbruk 15 timers kurs.

5-8 deltakere pr kurs. Kurs kan gjennomføres på yrkesdager og lørdager.