Vellyket furuforyngelse under frøtrær i Åmli. Foto: Trygve Øvergård

Lønnsomhet ved foryngelsestiltak

En vellykket foryngelse er grunnlaget for all skogproduksjon, og det er viktig at tiltakene og investeringene gjøres på riktig måte, og at de står i forhold til den verdiproduksjonen som kan forventes på det aktuelle arealet. Her kan du lære mye om dette!

Målgrupper:

 • Funksjonærer
 • Skogeiere
 • Andre interesserte

Læremål:

 • Kunne foreta raske vurderinger av lønnsomhet
 • Kjenne økonomisk virkning av tilskudd og skogfond
 • Kunne prioritere tiltak etter lønnsomhet

Innhold:

 • Hvordan beregne lønnsomhet av skogkultur
 • Lønnsomhet av planting (og planting kontra naturlig foryngelse)
 • Optimalt antall planter
 • Lønnsomhet av hjelpetiltak som markberedning, sprøyting og lignende.
 • Lønnsomhet av supplering
 • Hva koster ventetid?
 • Hvordan virker tilskudd og skogfond på lønnsomheten?
 • Prioritering
 • Kalkulator og hjelpediagram for raske beregninger
 • Beregningsøvelser
 • Diskusjoner og oppsummering
 • Det kan også legges inn befaringer/øvelser i felt

Generelle opplysninger:

 • Kan tilpasses deltakernes ønsker og behov
 • Kan være forelesning på 1-3 timer eller et lengre kurs på 1-2 dager
 • Forelesninger kombinert med befaringer ute vil som regel kreve minst 1 kursdag
 • Kursholder er Trygve Øvergård, se kontaktinfo.

Kontakt

 • Trygve Øvergård

  Senior prosjektleder

  Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

  Telefon: 952 24 019

  E-post: to@skogkurs.no