Tømmer

Virkesfeil på tømmer

Kurset tar for seg vurdering av virkesfeil - på bakken og fra førerhytte, slik at deltakerne med større sikkerhet skal kunne aptere og kappe trestammene riktig.

For lassbærerførere vil denne kunnskapen være viktig for å bedre sorteringen av tømmer ved utkjøring. Det er en fordel at deltakerne har kunnskaper om pristabellers oppbygging og virkemåte.

Målgruppe
Kurset er beregnet på den som utøver hogst og aptering av tømmer (hogstmaskin- og lassbærerførere, skogsarbeidere og skogeiere)

Emner for kurset

  • Regionens virkessortimenter.
  • Virkesfeil og målereglement.

Varighet og praktisk info
Det anbefales 7,5 timer kursvarighet. Kortere kursvarighet kan vurderes hvis kursinnholdet begrenses, eller ved repetisjonskurs. Kursene gjennomføres på arbeidsplassen med 5-6 deltakere. Kurset bør skje i tilknytning til ei skogsdrift som er i gang.