Stangmontert ryddesag

Ungskogpleie med stangmontert kjedesag – 7,5 timer

Saga er et supplement til ryddesaga, og metoden er godt egnet for dem som synes ryddesaga er vanskelig å bruke.Kurset dekkerogså kravet om dokumentert opplæring.

Emner for kurset

  • Vurdering av tetthet og valg av egnede bestand.
  • Riktig kapping.
  • Riktig valg av framtidstrær.
  • Flerbrukshensyn.
  • Filing.
  • Innstillinger av arbeidsredskap.
  • Riktig arbeidsteknikk.
  • Sikkerhetsregler og verneutstyr.
  • Kontroll av arbeidet.
  • Praktiske øvinger.

Stangmontert kjedesag gjør arbeidet enklere og mindre krevende enn med tradisjonell ryddesag.
Metoden er effektiv og lite følsom for varierende tredimensjonergir, gir lite steinskjæring og liten fare for å få kast på saga.


Arbeidsstillingen gir god oversikt for utvelgelse av gjenstående framtidstrær samtidig som man fjerner de uønskede trærne.

 
Varighet og praktisk info

Kurset foregår i skogen, med øvelser i tilknytning til ungskogpleiebestand. Kurset varer i 7,5 timer og arrangeres med 5-6 deltakere gjennomføres i nærmiljøet sammen med instruktør.

Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert opplæring i bruk av stangmontert ryddesag.