Bedre planlegging av skogsdrift

Hensikten med kurset er å optimalisere gjennomføringen av en skogsdrift. Hvem som utfører planleggingsoppgavene praktiseres forskjellig etter hva som avtales mellom oppdragsgiver, tømmerkjøper og entreprenør.


Kurset er først og fremst beregnet på planleggere i tømmeromsetningsorganisasjonene, men kan også være aktuelt for entreprenører og skogeiere.


Målsetting:

 • Bedre økonomi gjennom hele verdikjeden ved at alle ledd i kjeden har kunnskap om hverandre
 • Bevisstgjøring – bedre forståelse for ulike oppgaver, kostnader og produktivitet
 • Mer effektivitet – bedre flyt
 • Bedre forutsigbarhet i verdikjeden
 • Bedre kompetanse på valg av maskiner og utstyr

Målgruppe:

 • Skogbruksledere
 • Skogfullmektiger hos større skogeiere
 • Skogeiere som planlegger sjølve
 • Entreprenører som også tar på seg planlegging

Antall deltakere:
5-15 personer

Temaer:

 • Hente inn oppdrag
 • Planlegge og gjennomføre en skogsdrift
 • Miljøhensyn
 • Avklare ansvarsforhold
 • Beregne driftspris
 • Trafikksikkerhet
 • Kommunikasjon og dokumentasjon

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres over to dager, med en inne dag med teoretisk gjennomgang, mens dag to brukes ute for praktisk planlegging.
 

Kontakt

 • Mathis Lunde

 • Mathis Lunde

  Prosjektleder

  Skogskjøtsel

  Telefon: 919 93 254

  E-post: ml@skogkurs.no