Landbruksveier offentlig

Landbruksveier - et kurs for det offentlige

De offentlige har en stor rolle i forvaltning, behandling og håndheving av skogbrukets landbruksveier. Kommunale med fagansvar innenfor skogbruk skal blant annet: vurdere og godkjenne søknader, tildele tilskudd, utbetale skogfond, gjennomføre sluttkontroll m.m. Et betydelig ansvar. Dette kurset har til formål å sikre at offentlige rådgivere er trygge på faget. 

Kursinnhold

 • Kommunens roller med lover, forskrifter og retningslinjer.  
 • Søknader og bruk av ØKS (Økonomisystemer i skogbruket) 
 • Tilskuddsforvaltningen på vei og drift i bratt terreng flyttes fra Fylkesmannen til kommunene fra 1/1-2020. Nye retningslinjer og forberedelse til bruk av «Veibank» 
 • Gjennomgang av Normalene for landbruksveier med byggebeskrivelser 
 • Gjennomgang av en byggeplan  
 • Hvordan følge opp et veiprosjekt i byggefasen (byggeledelse) 
 • Byggemetoder 
 • Veiorganisering og ansvar

Varighet og praktisk info
For gjennomgang av alle emnene med befaring kreves 15 timer. 

Påmelding
Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurskalenderen. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for gjennomføring av kurset. Vi anbefaler at kurs settes opp i sammarbeid med Fylkesmannen. 

Kontakt

 • Steinar Lyshaug

  Senior prosjektleder

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  Telefon: 996 37 311

  E-post: sl@skogkurs.no