Hogst med motorsag

- Løyperyddere DNT

Tønsberg, 19.10.2019

Hogst

Kursdata

 • Dato:

  19.10.2019

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  Tønsberg

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 1 470,-

  ( Landbruket )


  2 200,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  sjur jacobsen


  Telefon: 91337580


  E-post: asjur1@online.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 5, Maksimum 8

 • Innen:

  12.10.2019

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Oppdragsgiver:

  DNT Tønsberg

 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk

  Sjur Jacobsen

  Mobil: 913 37 580

  E-post: asjur1@online.no

 • Kursbeskrivelse

  Hogst med motorsag

  Det arrangeres kurs med forskjellig varighet og med tilpasset kursinnhold.

  Kursenes innhold bestemmes av kursvarigheten og målgruppens behov. 

  Målgrupper
  Skogeiere og skogsarbeidere, fritidsbrukere, skoleungdom m.fl.

  Aktuelle emner for kurs

  Med bakgrunn i målgruppene og deres behov tilpasses innhold. Kulepunktene nedenfor viser noen av hovedområdene man kan skreddersy hvert enkelt kurs ut i fra.

  • Ulike manuelle hogstopplegg:
    - stamme-, skråli-, stikkveg- eller strenghogst
    - kappet tømmer for landbrukstraktor,
    - rullebenkhogst i bratt terreng
  • Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker.
  • Riktig og sikker bruk av hjelpeutstyr.
  • Gode arbeidsteknikker.
  • Sikkerhet og sikkerhetsregler
  • Flerbrukshensyn
  • Riktig personlig verneutstyr, sagens verneutstyr, bruk og vedlikehold

  Varighet og praktisk info
  Kurs for tema Hogst kan tilbys i ulike varigheter fra 4 – 52 timer.
  Innholdet justeres i forhold til kursvarighet og deltakernes behov.
  Kurs på 52, 5 timer, over flere perioder, gir en grundigere opplæring. På 52,5 timers kurs ytes opplæringsstipend til deltakere i landbruket.

  Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Kurs på minimum 15 timer tilfredsstiller ofte Arbeidstilsynets krav om dokumentert opplæring for bruk av motorkjedesag, jfr. forskrift «Utførelse av arbeid».