Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

Namsos, 18.04.2020

Motorsag

Kursdata

 • Startdato:

  18.04.2020


  Sluttdato:

  19.04.2020

 • Varighet:

  15 timer

 • Kurssted:

  Bestemmes senere

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 2 570,-

  ( Landbruket )


  3 530,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Tor Bøgseth


  Telefon: 98611723


  E-post: tbogs@broadpark.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 4, Maksimum 4

 • Innen:

  14.04.2020

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er forbeholdt damer

  NB! KURSET ER UTSATT INNTIL VIDERE!


 • Instruktør / kursleder

 • Aktivt Skogbruk mm.

  Bjørn Arve Øvereng

  Mobil: 950 97 408

  E-post: bao@skogkurs.no

 • Kursbeskrivelse

  Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer

  Sikkerhetsopplæring.
  Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag.

  Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

  For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført.

  Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

  Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

  Målgruppe
  Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

  Emner for kurset

  • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
  • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
  • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
  • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
  • Sikker kapping av trestammer.
  • Praktiske øvinger.

  Varighet og praktisk info
  Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr.