RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

- Kurs i effektiv kjøring med skogsmaskin

Åmot, 17.02.2020

Reco kurs

Kursdata

 • Startdato:

  17.02.2020

 • Varighet:

  10 timer

 • Kurssted:

  Rena Hotell

 • Kurskategori:

  Hogst og Skogsdrift

 • 3 500,-

  ( Landbruket )


  3 500,-

  ( Andre bransjer )

 • Påmelding

 • Til:

  Link til påmelding


  Telefon: 992 87 002


  E-post: mf@skogkurs.no


  Deltakerbegrensning: Minimum 10, Maksimum 20

 • Innen:

  13.02.2020

 • Ved manglende fremmøte, eller avmelding mindre enn 3 dager før kursstart, fakturerers full kurspris.

 • Tilleggsinformasjon

  Kurset er gratis for lærlinger


 • Instruktør / kursleder

 • Maskininstruktør

  Ole Bertil Reistad

  Mobil: 481 35 051

  E-post: ole.reistad@online.no

 • Kursbeskrivelse

  RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

  RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner. 

  Kurset er utviklet av SKOGFORSK i Sverige og består av en teoridag innendørs, og personlig oppfølging ute i maskinen.

  Teoridagen kjøres for en større gruppe, maks ca 20 personer. Instruksjonen ute skjer i det enkelte maskinlag. Det beregnes ca 4 timers oppfølging ute pr fører. Målsettingen er å gå igjennom organisering av arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk.

  Tema

  • Drivstofføkonomi 
  • Maskininnstillinger
  • Avvirkningsplanlegging
  • Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning
  • Kjøreteknikk (hva er flyt?) 
  • Kommunikasjon i laget

  Målgruppe

  Skogsmaskinførere, både hogstmaskin og lassbærer. Avvirkningslag bør delta samlet.

  Pris

  Pris per deltaker: kr 3 500,- + reise, kost og losji for instruktør.

  Kursinstruktør

  Ole Bertil Reistad, tlf: 481 35 051, e-post: obr@skogkurs.no
  Ole Petter Storbråten, tlf: 905 05 659, e-post: ops@skogkurs.no

  Informasjon og avtaler om kurs

  Skogkurs
  v/ Mikael Fønhus