Jaktledelse

Alta, 28.01.2020

Kursdata

 • Startdato:

  28.01.2020


  Sluttdato:

  29.01.2020

 • Varighet:

  7.5 timer

 • Kurssted:

  UIT avdeling Alta, Campus Alta Byggetrinn 1: 1042, Auditorium

 • Kurskategori:

  Jakt og Utmarksnæring

 • 600,-
 • Påmelding

 • Til:

  Meld deg på her!


  Deltakerbegrensning: Maksimum 35

 • Innen:

  27.01.2020

 • Tilleggsinformasjon

  Tidspunkt 18.00 - 22.00 begge dager

  Kurset delfinansieres av FeFo.


 • Instruktør / kursleder

 • Senior prosjektleder

  Dagh Bakka

  Mobil: 950 87 195

  E-post: db@skogkurs.no

 • Kursbeskrivelse

  Jaktledelse

  Det er forskrift festet at det skal finnes en jaktleder på alle elg- og hjortejaktlag, samt under lisensjakt på bjørn. Kurset skal gi ledere på elg- og hjortejaktlag kunnskap, holdninger og motivasjon slik at storviltjakta foregår humant, sikkert og forvaltningsmessig forsvarlig.

  En av jaktlederens roller er å være troppsfører for å gjennomføre en sikker og forsvarlig jakt.

  Videre skal jaktlaget fungere sosialt og kulturelt. I de områder det er aktuelt og etter ønske fra arrangør og deltagere, gis det innføring i jaktledelse under jakt på store rovdyr.

  Målgrupper:
  Kurset er beregnet på ledere og nestledere i elg- og hjortejaktlag og rovviltjakt. Kurset er også tiltenkt kommunal viltforvaltning og andre tilknyttet viltforvaltning og organisering av jaktlag.

  Kurslengde: 12 timer / 8 timer
  Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset kan arrangeres på en kveld og en dag, eksempelvis fredag kveld og lørdag. Kurset kan også gjennomføres på 8 timer.

  Forelesere:
  Arve Aarhus. (Hjort).
  Vidar Holthe / Hans Ole Arnesen (Elg).
  Dagh Bakka. (Kursleder).
  En annen viktig rolle er som turleder og inspirator å øke trivselen og gjøre opplevelsene bedre.