Kollega

Skogkurs søker Prosjektleder – offentlig skogforvaltning og opplevelsesbasert utmarksnæring

Vi utvider vårt kompetansetilbud innen skogbruk for offentlig forvaltning, samtidig som styrker oss innen opplevelsesbasert utmarksnæring. Vi søker derfor en ny medarbeider med fersk erfaring fra offentlig forvaltning innen skogbruk, i kombinasjon med kunnskap om jakt og fiske, viltforvaltning og generelt naturbasert reiseliv. 
Vil DU bli vår nye kollega? 


Skogbrukets Kursinstitutt (SKOGKURS) gjennomfører utviklingsprosjekter og tilbyr kurs- og kompetansetiltak rettet mot skog- og utmarkssektoren. Vi har en landsdekkende virksomhet, med kontorsted på Biri, sentralt plassert mellom mjøsbyene. Mer om Skogkurs.Figur 


Stillingen er to-delt:  

En del av stillingen handler om kompetansetiltak rettet mot offentlig forvaltning.  Skogkurs skal bidra til at aktiv bærekraftig skogforvaltning ikke begrenses av manglende eller lite oppdatert skogbrukskompetanse. Oppgaver knyttet til denne delen av stillingen er å tilpasse, systematisere og koordinere kurs og kompetansetjenester for kommunalt ansatte med ansvar for skogbruk og/eller utmark.

Andre del av stillingen er prosjektledelse og kursgjennomføring innenfor fagområdene jakt, fiske og øvrig opplevelsesbasert næringsutvikling i utmark. Som vår nye medarbeider vil du inngå i et team; være kursarrangør, bidra i videreutvikling av vår kursportefølje og bistå med faglig veiledning. I tillegg omfatter jobben planlegging og gjennomføring av fagsamlinger/seminarer.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå  
 • Erfaring fra offentlig sektor innen skogbruk/utmarksforvaltning 
 • Erfaring med jakt og/eller fiske. 
 • Prosjektledererfaring 
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon 
 • God evne til å skape og videreutvikle relasjoner 
 • Interesse og evne for kompetanseformidling. 

På Skogkurs får du: 

 • Konkurransedyktige betingelser 
 • God pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Romslig og utfordrende fagmiljø med stor takhøyde 
 • Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø. 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:
adm. direktør Eva Skagestad, tlf. 971 74 45, es@skogkurs.no
prosjektleder Dagh Bakka, tlf. 950 87 195, db@skogkurs.no

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til post@skogkurs.no innen 31. mai. 

 

Kontakt

 • Eva Skagestad

  Administrerende direktør

  Telefon: 971 74 457

  E-post: es@skogkurs.no