Skogskolen.no – Nettbaserte kurs for skogbruket i Norge

Skogbruket i Norge trenger en felles plattform for e-læring. Målet er å skape en felles løsning der faginnholdet i kurs utvikles i fellesskap, og anvendes av alle, samtidig som den enkelte organisasjon kan gjøre individuelle tillegg og tilpasninger.

I samarbeid med andre organisasjoner er vi allerede godt i gang med å utvikle to nettkurs for å kunne vise fram funksjonalitet og teste teknisk plattform for skogbruket i Norge med bruk av læringsplattformen Moodle Workplace. Inngangen for kursene vil være skogskolen.no.  

På skogskolen.no vil det også bli mulig å utvikle og formidle egne kurs. Teknisk support og koordinering av felles kursutvikling og bygging er tenkt lagt til Skogkurs, mens organisasjonene selv står for administrasjon av deltakere og velger hvilke kurs de ønsker å tilby. 

Første versjon av løsningen skogskolen.no vil være klar i løpet av høsten 2019. Da vil også de to første kursene være tilpasset og gjøres tilgjengelige i løsningen for testing.

To nye kurs utvikles nå!

Kurs i ungskogpleie for profesjonelle – Samarbeidspartner: Viken Skog, Glommen skog og Mjøsen skog.

Hva er skogbruk for meg? - En teaser om skogbruk for nye/inaktive skogeiere i samarbeid med Norges Skogeierforbund og representanter fra Norges Bygdeungdomslag.
 


Mer om Skogskolen.no

 

Kontakt

  • Eva Skagestad

    Administrerende direktør

    Telefon: 971 74 457

    E-post: es@skogkurs.no