Fagsamling vei 2019

Vi minner om: Fagsamling vei, 17–18. oktober

Årets samling gjennomføres på Honne på Biri i tidsrommet 17.– 18. oktober. Påmeldingsfristen er fredag 27. september. 

Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging, bygging og organisering av skogbrukets infrastruktur. Skogkurs arrangerer samlingen med støtte fra Mat og Landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet. 

Fagsamling vei har etter hvert blitt en tradisjon der veiansvarlige/vei-interesserte fra det offentlige og det private møtes for å lære, diskutere, dele opplevelser om aktuelle temaer knyttet til infrastrukturen i skogbruket.

Årets samling gjennomføres på Honne på Biri i tidsrommet 17.– 18. oktober med opphold på Honne Hotell og Konferansesenter.

PROGRAM

Torsdag 17. oktober, kl. 10:30 – ca. 17:30  

Foredrag og diskusjoner over aktuelle tema som; 

 • Skogbrukets infrastruktur - regionale utfordringer i Innlandet - Fylkesmannen i Innlandet/ Dagfinn Haget eller Carl Olav Holen 
 • Bruer
  • Vedlikehold og ettersyn av bru - Akontroll/ Svend H. Lunden  
  • Bruklassifisering, erfaringer fra et bruprosjekt i Nord-Østerdalen - Tore Holaker/Terje Uthushagen 
  • Bygging av ny bru - Sweco
  • Liten elv/stor bekk? Alternativer til bru - Viacon/ Harald Ihler
 • Skogsveier og geologi 
  • Oppfølging av fjorårets samling. Ny skogkurs veileder om geologi og veibygging - Martin Bråthen/Skogkurs 
 • Bratt terreng – helhetlig planlegging – Naturfare og skogsdrift - Skogkurs 
 • Praktisk god byggeprosess og byggeledelse - Veiplanlegger 
 • Byggherreforskriften - Gunnar Pettersen, Trøndelag Fylkeskommune 
 • Nyheter fra pågående aktuelle prosjekter/saker - Skogkurs med flere  
 • Åpen post  

Middag på kvelden kl. 19:00
 

Fredag 18. oktober, kl. 08:00 – ca. 15:00   

Befaring i felt med fokus på blant annet temaer fra dagen før 

Vi kjører en rundtur i buss med spennende stopp på pågående og sluttførte veianlegg hvor de aktuelle temaene fra dagen i forveien belyses og diskuteres i praksis.

 • Bruinspeksjon - Akontroll 
 • En god vei 
 • God byggeprosess 
 • Erfaringer med massehåndtering  
 • Morene og fjell 
 • Bratte bakker, store skjæringer/fyllinger 
 • Naturfare
   

STED OG TID 

Honne Hotell og Konferansesenter, Honnevegen 60, 2836 Biri. 

Torsdag 17. okt. er det innkvartering på hotellet og kaffe fra kl. 10:00 med oppstart av selve fagsamlingen kl. 10:30. Fredag 18. oktober er det avreise med felles buss fra hotellet kl. 08:00 for ekskursjon i felt med avslutning ved hotellet igjen ca. kl. 15:00. 
Bilde: Tømmertransport. Legg merke til oppdemmingen av vann nede til høyere. Dette skyldes en tett stikkrenne (Foto: Martin Bråthen) 

Påmelding:

Påmelding gjøres slik: Velg en «pakke» under ett av alternativene, 1-4. Se listen nedenfor. I påmeldingsskjemaet gjøres dette ved å velge det alternativet som passer deg best i de ulike nedtrekks-menyene. MERK: Ikke velg av flere nedtrekks-menyer foruten «Ekstra» og middag om det er aktuelt.

Det er 62 rom på hotellet på Honne. 27 av disse rommene er enkeltrom. Her gjelder det å være raskt ute. Ved stor pågang vil vi forbehold oss muligheten å plassere flere på samme rom. 

Bindende påmelding innen 18. september 2019, klikk her for å komme til påmeldingsskjema.

Kontakt

 • Steinar Lyshaug

  Senior prosjektleder

  Driftsteknikk,og Infrastruktur

  Telefon: 996 37 311

  E-post: sl@skogkurs.no