ungskogpleie

Stor skogkulturaktivitet gir større skogproduksjon

Skogkurs har i samarbeid med skognæringen i Innlandet utviklet en egen standard for ungskogpleie og en norm for grøfting. Tanken bak dette arbeidet har vært å øke omfanget og sikre kvaliteten på utført arbeid. Resultatene for 2019 viser en økt ungskogpleieaktiviteten med nærmere 20% og en grøfteaktivitet med over 20%!

Med utviklingen av standarder og normer følger et løft i aktivitet som nå bidrar til praktiske resultater. Den økte investering i skogkultur sikrer den langsiktige produksjonen i skogbruket i Innlandet.


Standard for ungskogpleie

 


Norm for grøfting

 


Les mer om aktiviteten hos Fylkesmannen i Innlandet

 

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Prosjektkoordinator

    Skogøkonomi

    Telefon: 905 05 874

    E-post: bhb@skogkurs.no