Fokus på skogsveier i Nord-Østerdalen

Skogsbilveier er viktige. Et dårlig utbygd skogsveinett og dårlig vedlikeholdte veier medfører mer logistikk og økte driftskostnader. Skogbrukssjefene i kommunene i Nord-Østerdalen har tatt initiativ til at Skogkurs skal avholde tre ulike kurs med temaet skogsbilvei i løpet av mars og april. 

Kursene vil avholdes i Tynset. Du kan melde deg på et eller flere kurs etter interesse og behov.   

Se mer informasjon ved å klikke på følgende koblinger, her finner du også lenke til påmeldingsskjema.


Veiorganisering
26.mars 16:30-21:00
Pris: kr 550,-


Veiøkonomi
22.april 16:30-21:00
Pris: kr 600,-


Veivedlikehold
23.april 08:00-16:00
Pris: kr 1 150,-
 

Målgruppen er primært private skogeiere, men skogbruksledere, offentlig ansatte, maskin-entreprenører og andre med interesse for skogsveier er velkommene.  

 

Kontakt

  • Martin Bråthen

  • Martin Bråthen

    Prosjektleder

    Driftsteknikk og infrastruktur

    Telefon: 976 11 916

    E-post: mb@skogkurs.no