Jenny Torke - i gang på skogkurs

Jenny Torke begynte som kommunikasjonsrådgiver for Skogkurs 1. september og er allerede godt i gang. 

Jenny vil arbeide med videreutvikling og gjennomføring av Skogkurs sin kommunikasjonsstrategi med fokus på digitale flater og sosiale medier. Hun vil også bli involvert i kursutvikling og produksjon av læremidler.

Hun har bakgrunn som markedsrådgiver for Høgskolen i Innlandet og kommer til Skogkurs med en bred kompetanse innen markedsføring og teknologi. Jenny har også god kjennskap til naturbasert reiseliv som tidligere turistsjef i Nore og Uvdal.

Kontakt

  • Jenny

  • Jenny Torke

    Kommunikasjonsrådgiver

    Telefon: 482 47 881

    E-post: jt@skogkurs.no