bru grunnlagstabeller skogsbilvei

Oppdaterte grunnlagstabeller for stålbjelkebruer på landbruksveier

Håndboken – Inspeksjon av bruer på landbruksveier har et kapittel om lastberegninger. Informasjonen om stålbjelkene har dessverre vært mangelfull og sprikende. Nå har Sweco og Akontroll gjennomført nye beregninger for H- og I-bjelker på oppdrag fra Skogkurs. Dette finansiert med midler fra Nasjonale rentemidler og Fylkesinntrukne rentemidler. 

Tabellene er å finne her, og vil være til hjelp for å vurdere om stålbjelkene på brua er dimensjonert til å tåle dagens tømmervogntog-laster jf. dimensjonerende vogntogstørrelse i skogbruket (BK10/60 jf. Veinormaler for landbruksveier). Bruer med lavere bruksklasse (BK)* eller feil/mangler må nedklassifiseres og evt. stenges inntil utbedringer er gjort for å ivareta sikkerheten til brukerne av brua. Skogeier(e) sitter med alt ansvar! 

 

Husk at det ikke bare er type bjelke og dimensjon som er utslagsgivende for om brua di er sikker å krysse. Vurder også bjelkenes plassering i forhold til kjørespor, anlegg på brukar og pilarer, rust og deformasjoner. I tillegg må brukar/pilarer og overbygningen/plata være i orden og dimensjonert til bjelken som er benyttet. Hele brua må med andre ord vurderes.   

Viktig: Etterregning av kapasiteter/bæreevne på hele brua eller bruelement bør utføres av en med relevant ingeniør kompetanse. 

Skogkurs anbefaler på det sterkeste å ta en titt på brua årlig og henviser til denne artikkelen: Inspeksjon av bruer på landbruksveier.  

*Bruksklasse (BK). Et eksempel på definisjon er å finne på s. 7 i Statens Vegvesens håndbok R412. Selv om landbruksveier er private veier er prinsippet rundt bruksklasser (Bk) likt som for offentlige veier, se derfor Forskrift om vekter og dimensjoner, off. veg for mer informasjon.  

Kontakt

  • Martin Bråthen

  • Martin Bråthen

    Prosjektleder

    Driftsteknikk og infrastruktur

    Telefon: 976 11 916

    E-post: mb@skogkurs.no