Nye kurs i Norsk PEFC Skogstandard

I høst starter vi opp med kurs for deg som er skogeier og ønsker å lære mer om Norsk PEFC Skogstandard. Målet er å øke kompetansen hos deg som er skogeier og som hogger selv. Dermed kan du oppfylle kompetansekravet de fleste tømmerkjøperne har i dag.

 Kurset består av en teoretisk gjennomgang og feltbefaring, og du vil bli godt kjent med de ulike kravspesifikasjonene og ditt forvaltningsansvar.  Vi går nøye igjennom de vanligste problemstillingene ved arbeid i kantsoner, ved vann og myr, livsløpstrær og skader forårsaket av transport. Det legges opp til god dialog mellom deltakerne og forelesere. 

Kursene holder i Agder, Oppland, Hedmark, Trøndelag og Nordland.

 

For mer informasjon og påmelding se vår kursbeskrivelse

 

Er kurset fullt? Ta kontakt med oss for å melde din interesse for kurs om det ikke er oppførte datoer eller fulltegnede kurs.

Kontakt

  • Trygve Øvergård

    Senior prosjektleder

    Skogskjøtsel, PEFC Skogstandard

    Telefon: 952 24 019

    E-post: to@skogkurs.no