Skogkurs løftes frem av Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Som de første i verden tilbyr Skogkurs instruksjon ved hjelp av videokamera og toveis kommunikasjon til skogmaskinoperatører. Den digitale og fleksibel lærings metoden har tilrettelagt for opplæring i hele landet, og sikrer at både deltakere og instruktører sparer tid og arbeid. Nå løftes programmet frem av Nordisk Netværk for voksnes læring. 

 

Nettværkets hovedopgaver er blant annet å fremme utvikling og implementering av strategier for livslang læring og kompetanseutvikling. 

 

Les mer på nvl.org:  

Kompetanse i skogen øker effektiviteten og sparer drivstoff

 

 

Kontakt

  • Mikael Fønhus

    Senior prosjektleder

    Anvendt skogbruksøkonomi og entreprenørskogbruket

    Telefon: 992 87 002

    E-post: mf@skogkurs.no