Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

 

Etterspørselen etter aktivitetsferier, opplevelser og lokalmat har økt gjennom mange år. Dermed har det oppstått et mulighetsrom for flere aktører med interesser i norsk utmark, til næringsutvikling knyttet til jakt og jaktopplevelser. Innovasjon Norge inviterer derfor seminar om jakt og jaktopplevelser som næring. Tittelen på seminaret er «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?». Seminaret er et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

 

Det tas utgangspunkt i situasjonen i dag, og sammen med deltakerne er målet å komme frem til gode tiltak og forslag til løsninger, for å kunne ta ut potensialet som ligger i økt næringsutvikling basert på høstbare viltressurser.

Vi vil også komme innom viltkjøtt og vilt som matressurs, og opplevelser som safari og viltopplevelser uten våpen.

Dette er et hybrid-arrangement, der det er begrenset plass til fysisk deltakelse på Honne, og digital overføring av foredragene begge dager.

 

 Påmelding og informasjon