Skogkurs flytter til Brumunddal

Skogkurs har inngått avtale om å leie hele toppetasjen på det nye bygget Mjøskanten i Brumunddal, vegg i vegg med Mjøstårnet. Flytting vil skje etter sommerferien 2022.

Skogkurs har inngått leieavtale på hele øverste etasje (6 etasje) – lokalene er nå under bygging med planlagt innflytting 1.8.2022. Det har vært gode muligheter for påvirke utforming slik at resultatet vil framstå som en funksjonell og framtidsrettet arbeidsplass for Skogkurs.

Lokalene som leies vil ha noen fler kontorplasser enn Skogkurs har behov for og vi ønsker derfor å invitere aktuelle organisasjoner med som leietagere. I den sammenheng ser vi for oss leietagere som kan bidra til å skape synergier og nettverk knyttet til Skogkurs sin virksomhet.


Fra byggingen i slutten av mai 2021. I likhet med Mjøstårnet er bærekonstruksjonene i næringsbygget Mjøskanten laget av massivtre, Skogkurs flytter inn i toppetasjen. Foto: Sverre Bjørnstad

 

Kontakt

  • Bjørn Helge Bjørnstad

    Prosjektkoordinator

    Skogøkonomi, ansvarlig for Aktivt Skogbruk

    Telefon: 905 05 874

    E-post: bhb@skogkurs.no